Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Actueel
Agenda
Catechisaties Bijbelkringen
Fotoboek
Kerkdiensten
Vorming & Toerusting
 

 

------ GEBOORTE ------

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het kerkelijk bureau
(p/a Klaas Visscherstraat 2, 3861 HM) wordt er een naamsteen op de Tafel van het Leven geplaatst.
U krijgt bericht op welke zondag dat zal plaatsvinden.
Tevens kunt u een geboortebezoek verwachten om u een informatiepakket te overhandigen.

Heeft u geen bezoek ontvangen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau.
Adres: kerkgebouw Van Reenenpark, via achteringang. Tel 033-2454694.
Open op maandagmorgen 9.00-11.30 uur en donderdagavond 19.00-20.30 uur.
Het mailadres is: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl

--------DOOP ---------.
De eerstvolgende doopdienst hopen wij te vieren op zondag 11 februari 2018.
De doopzitting is op dinsdag 30 januari in de Marcuszaal, aanvang 20.00 uur.
Opgave hiervoor: predikant@vredeskerk-nijkerk.nl
Gaarne met vermelding van doopnamen, roepnaam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats.

ETEN UIT HET LAND VAN DE BIJBEL
Op 29 november a.s. geven Jaap Buijs en Aafke Komduur een workshop
“Eten uit het land van de Bijbel”.
Er kunnen zich max. 25 personen voor deze avond opgeven.
We gaan met elkaar een maaltijd bereiden en die natuurlijk ook nuttigen.
Natuurlijk wordt er ook voor een bijpassend drankje gezorgd.
We maken gerechten/hapjes zoals die aangetroffen konden worden in de tent van Abraham.

De kosten bedragen 10 euro.
De avond begint om 19.00 uur.
Bij voldoende animo komt er een volgende avond op 11 december.
Het thema die avond is Chanoeka.

GESPREKSCAFÉ “BIJ-1”
Dit seizoen hopen we weer een aantal avonden “Bij-1” te komen.
Voor wie het nog niet kent:
Gesprekscafé “Bij-1” is een activiteit:
- waar we elkaar -naast de zondagviering- kunnen ontmoeten
- waarbij we leren met en van elkaar
- waarbij we op zoek gaan naar wat ons bindt

Hoe doen we dat?
We starten met koffie, gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een boek of thema en sluiten informeel af met een hapje en een drankje.
Er is geen officiële inleider. De avond wordt voorbereid door één of twee leden van de kring, om het gesprek wat te kunnen leiden. Gewoon meeluisteren mag ook.

Voor wie?
Voor iedereen die ernaar uitziet elkaar te spreken, van elkaar te leren en samen op te trekken. Je vindt het leuk om je in thema’s rond het geloof te verdiepen, maar je hoeft niet “belezen” te zijn. Jong (ca. 18+) en oud is welkom.

Wat gaan we doen?
We hebben ervoor gekozen om het gesprek te voeren aan de hand van enkele nog nader te bepalen hoofdstukken uit het boek “LIBERAAL CHRISTENDOM ,
Ervaren, doen, denken” onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en
Wouter Slob.

Over dit boek:
“Begin 2016 verscheen het boek ‘Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken’. Het trok meteen de aandacht, kreeg een aantal positieve recensies en is inmiddels aan een derde druk toe. In ‘Liberaal christendom’ presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven.”

Wanneer?
Op vrijdagavond, 20.00 uur, in een van de zalen van de Vredeskerk. Dit seizoen houden we 3 avonden en bezoeken we een keer gezamenlijk een avond van
Vorming en Toerusting.

Om alvast in de agenda te zetten: de vrijdagen 8 december 2017, 9 februari en
9 maart 2018. Op dinsdag 9 januari 2018 willen we gezamenlijk de avond van
Vorming en Toerusting met Jan Offringa in de Kruiskerk bezoeken.

Kerkproeverij
In het kader van Kerkproeverij vragen we de vaste deelnemers een gast uit te
nodigen om deel te nemen aan het Gesprekscafé.

In november kun je in het kerkblad het thema van de eerste avond vinden.
Als je je aanmeldt via onderstaand emailadres, krijg je de benodigde informatie via de mail toegestuurd.

Ben Hiemstra, Elizabeth Leerink, Aart Jon Schimmel, Akke Tolsma en
Wilma van Vulpen (e-mail: gesprekscafe.bij-1@vredeskerk-nijkerk.nl )


Ds. Jan Esveldt met emeritaat…..
Op 8 oktober 2017 werd onze nieuwe dominee Pieter Huiser bevestigd door ds. Jan Esveldt.
Diezelfde dag hield zijn consulentschap op en gaat ds. Esveldt met emeritaat…..
Wat betekent dat in de praktijk?
Het moderamen heeft met hem afgesproken, dat hij in specifieke gevallen de pastorale zorg nog verleent aan degenen, waarmee hij nu een intensieve band heeft. Achter de schermen zal hij overige werkzaamheden overdragen aan onze nieuwe dominee, die vanaf nu de verantwoordelijkheid draagt voor het pastoraat in onze gemeente.
Ds. Huiser zal de pastorale zorg dus overnemen en een ieder, die daar behoefte aan heeft kan hem daarvoor benaderen.
8 oktober was voor ds. Esveldt dus een gedenkwaardige dag. Hij nam afscheid van zijn dagelijkse besognes en dat zal wennen zijn! Toen had hij onze Vredeskerkgemeente 28 jaar en 231 dagen met toewijding, trouw en grote inzet in voor- en tegenspoed als herder gediend. Met een hele generatie heeft hij lief en leed gedeeld. Zo'n dominee verdient een: …Voetstuk…..    
Vanzelfsprekend laten wij zijn afscheid niet "zomaar" voorbij gaan. In een speciale dienst zullen wij als gemeente blijk geven van grote waardering. De voorbereidingen zijn in gang en u hoort verder van ons.

Namens de kerkenraad,
Evert C.A. Versluis
Waarnemend scriba


Communiceren per e-mail:
Het was een beetje feest op het kerkelijk bureau op18 augustus 2017.
Na goede voorbereiding door Ellen Reijnen en met professionele steun van Robert van de Ven was het zover:

Met één druk op de knop konden we aan meer dan 400 e-mailadressen de eerste nieuwsbrief versturen.
Alle gemeenteleden van wie het e-mailadres bij ons bekend is konden de brief lezen van onze voorzitter Aleid Callenbach.

Al gauw gevolgd door een tweede brief van de voorbereidingscommissie van de Startzondag.

Voor de verzenders èn voor de ontvangers allemaal nieuw, maar ook uitdagend en een beetje onwennig. We kunnen nu (veel) sneller met elkaar communiceren en vele gemeenteleden op de hoogte stellen van alle nieuws en actualiteiten in de Vredeskerk.
Iedereen dus? Neen, maar dat is niet erg:

Wij missen nog een aantal e-mail adressen en we doen hierbij een dringend beroep op iedereen die de nieuwsbrieven niet hebben ontvangen om hun e-mailadres op te op het e-mail adres: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl

En voor de leden, die geen e-mailadres hebben of daar héél beperkt gebruik van maken geen zorgen:
het vertrouwde kerkblad blijven we tot in lengte van jaren bij u bezorgen.

Er zijn nog meer plannen om de (onderlinge) contacten binnen onze Vredeskerk te verbeteren en hoe we optimaal gebruik kunnen maken van deze digitale communicatie.

Maar daarover later meer. Nu eerst even genieten van de eerste stap!

Namens het CvK,
Evert C.A. Versluis

Kerkmeester Alie van de Bor met pensioen…….!

Maar niet heus…..! Wel is het zo, dat Alie op 16 september jl. haar pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Zeg eens eerlijk…wie ziet dat nu aan haar? Merk je dat aan haar energie,
aan haar inzet, aan haar vriendelijkheid,
aan haar fysiek, aan haar gastvrijheid? Mooi niet!

Het College van Kerkrentmeesters heeft met Alie overlegd en we hebben afgesproken dat zij nog minimaal een jaar haar huidige werkzaamheden zal vervullen. Uitgaande van het feit, dat zij gezegend blijft met haar goede gezondheid.

We zijn blij, dat wij nog minimaal een jaar haar vertrouwde en actieve verschijning blijven zien bij alle activiteiten in de Vredeskerk.
Daar past een bloemetje bij.
In haar vertrouwde omgeving. Namens alle leden van de Vredeskerk.
VERSLAG STARTZONDAG 3 SEPTEMBER,
Kerkproeverij: “Een smakelijke maaltijd”.

Een prachtige zonnige nazomer dag was het, zondag 3 september. 
Om 9 uur was het al een drukte van belang in de kerk: de koffie geurde, heerlijk gebak werd gebracht, de muzikanten oefenden, het beamerteam werkte koortsachtig aan de geluidsweergave.
Een uur later luisterde een volle kerk naar het Vredeskerkorkest van strijkers, blazers en toetsenisten onder leiding van Nico Poorter. 
Drie liederen werden gezamenlijk gezongen en gespeeld. “Te weinig!” meldden sommige mensen. 
Bij de inleiding op de dienst werd een kerkensoep gekookt, die, samengesteld uit onder andere Muzieknoten, Woorden, Samen, Vrede en “Vele-handen-licht werk” een smakelijk  gerecht vormde, dat vooral naar Liefde smaakte.
Jelly Sierat las het prachtige, maar bijna onzingbare Lied 973 voor (leest u het nog eens na!) Gideon Esveldt had gezorgd voor een prachtig filmpje van kinderen die onbekende voedingsmiddelen proefden. Rond de 30 kinderen kwamen naar voren om zelf ook te gaan proeven en cakejes versieren bij de kindernevendienst. 
Margriet en Willem zongen in samenspraak het lied van de gladde Jacob die zich voordoet als Esau.(Lied 165).
De meditatie “Een smakelijk gerecht” sloot daarbij aan . De tweede meditatie “Smaakmakers” vertelde onder meer over het proeven van Gods woord, Gods woord als smaakmaker van het leven en over ons: wij zijn op onze beurt smaakmaker in de wereld en onze kerk.
Na de dienst werd het tijd voor de praktijk: het proeven van alle lekkers met bijzondere smaken. Ook dit jaar  was er weer in ruime mate gebakken door gemeenteleden. Het was schitterend om te kijken naar de kinderen die het blotevoeten pad  liepen of op het grote springkussen sprongen. Er was in de Zintuigenzaal van alles uit de kerk te ruiken, proeven, bekijken en te raden. Mooie producten leverden de “handlettering”-kaarten op en de opmerking: “Mam, gaan we dat thuis ook nog eens doen? “
Gezien en Jolie presenteerden een proeverij van soep en allerlei heerlijke hapjes.
Dat deze startzondag een voorproefje moge zijn van het goede dat we komend seizoen met elkaar mogen beleven.

Zie ook de foto's: KLIK HIER

VAN DE INTERIEURCOMMISSIE

Vanaf Pasen hebben we mogen genieten van het werk van Esra van Rossum. Haar prachtige portretten zorgden er voor dat de weg naar de koffie vaak verstopt raakte door bewonderende kijkers.
Het is nu tijd om een nieuwe exposant de gelegenheid te geven haar werk ten toon te stellen in de gangen en zalen van onze kerk. Iets heel anders ditmaal:

Erika Pol woont in Nijkerk en haar werkomgeving is de Arkemheense polder waar weidse landschappen, wolken, dieren een inspiratiebron zijn voor haar werk. Ze volgt op dit moment een opleiding aan de Vrije Academie in Nunspeet voor de vrije kunst. Erica schildert graag op natuurlijke materialen, zoals houten panelen en pallets.

Wil je meer over Erica weten, kijk dan op haar website: www.kaatje-schildert.nl.
Vanaf 24 juli zijn haar schilderijen te zien in diverse ruimtes in de Vredeskerk.Geniet ervan, kijk ook even in de consistorie kamer en in het gangetje naar de Johannes zaal.
Laat u verrassen door de levensechte koeien in de hal en het
konijntje bij de ingang!

Wie wordt onze volgende exposant! Het hoeft echt geen “grote” kunst te zijn, maar het moet wel passen in een kerkelijke omgeving.
Meldt u aan! Zonder kunstenaars geen expositie en moeten wij de muren leeg laten.

Rie Ceelen, Marijke Snijders, Rien Lagemaat, Ineke Versteeg en Elizabeth Leerink.

OP ZOEK NAAR JUDAS” I

 

 

 

 

 

 

 

 
“Op zoek naar Judas” in de Vredeskerk
In het weekend van 4 en 5 november 2017, wordt de musical “Op zoek naar Judas”, opgevoerd in de Vredeskerk aan het van Reenenpark in Nijkerk.
Deze indrukwekkende musical, wordt uitgevoerd door de Cantorij van de Vredeskerk en het kleinkoor Panta-Rhei onder de bezielende leiding van Crinoline Boas en Petry Esveldt.
De musical is geschreven door Gerard van Midden en de muziek is van Gerard van Amstel.
Deze musical laat de zoektocht zien naar de figuur Judas. Eeuwenlang hebben we Judas, een van de naaste leerlingen van Jezus, gezien als verrader, oplichter, geldwolf.
Een zeer onbetrouwbare persoon. Inmiddels zijn er andere bronnen
opgedoken omtrent Judas. Deze geven een hele andere kijk op de persoon Judas. Het roept een heleboel vragen op.
Vragen zijn interessant voor een musical.
Dat geldt in het bijzonder voor deze musical, waarin op een speelse manier op zoek wordt gegaan naar Judas.
Eerder werden al met veel enthousiasme de musicals Jozef, Mozes, Saul, Paulus en Maria in de Vredeskerk opgevoerd.

VAN DE KERKENRAAD

Een “kwartiermaker” benoemd….
Op advies van de werkgroep “Samen bouwen aan de toekomst” heeft de kerkenraad in haar laatste vergadering een “kwartiermaker” benoemd. Iemand, die de vrijwilligers- en gemeentetaken in kaart brengt en de kerkenraad adviseert om de organisatie en de communicatie zo optimaal mogelijk te maken.

Een kwartiermaker is: “Een voorbereider van het nieuwe met behoud van het goede”

Waarom een kwartiermaker? Onze Vredeskerk kent gelukkig heel veel vrijwilligers, die allemaal hun veelkleurige bijdrage leveren aan het functioneren van onze gemeenschap met tal van initiatieven.
Al die activiteiten moeten we koesteren, maar soms is het ook nodig om die bijdragen te evalueren en zo nodig aan te passen aan de eisen van de tijd aangevuld met nieuwe mogelijkheden. Om een inspirerende en ambitieuze gemeente te
blijven in een snel veranderende tijd. Om dat vernieuwingsproces te begeleiden is deze tijdelijke functie (ca. 1 jaar) in het leven geroepen met de volgende opdracht:

• Inventariseer de vrijwilligerstaken en –activiteiten
• Zoek samen met de vacaturecommissie nieuwe vrijwilligers
• Stel een vrijwilligersbeleid op om de continuïteit van de activiteiten te bevorderen
• Schep de mogelijkheden voor een optimale (digitale) communicatie
• Inventariseer de administratieve processen met inpassing van het Kerkelijk Bureau
• Ondersteun het moderamen en de kerkenraad tijdens het vernieuwingsproces
• Stel een gedetailleerd beleidsplan op voor 2018 - 2023
• Breng advies uit over een eventuele structurele inzet van een beroepskracht.

Na een zorgvuldige selectieprocedure is de keuze gevallen op mevrouw
Jocelyn van Nieuwenhuyzen en zij presenteert zich graag hieronder.

Wij zijn bijzonder blij, dat zij de functie heeft aanvaard en wensen haar een goede en vruchtbare tijd in ons midden.
Gelijk doen wij natuurlijk een beroep op u allen: Ontvang haar met open armen en geef haar alle informatie.
Natuurlijk zijn ook suggesties welkom.

Zij is bereikbaar per e-mail: kwartiermaker@vredeskerk-nijkerk.nl

Namens de kerkenraad,
Aleid Callenbach, voorzitter


HEMELVAARTSDAG 2017

Ook dit jaar is er weer een groep gaan dauwtrappen.
Onder leiding van Elly van der Hulst gingen 20 wandelaars op pad.
Zij zijn rond 07.45 uur vertrokken vanaf de Vredeskerk per fiets.
De wandeling begon bij manage Lozeman, Donkeresteeg en via het bos een stuk gelopen van het Klompenpad, via de Beulenkampersteeg weer het bos in, het
vervolg van het Klompenpad en terug naar de manage.
Elly kwam met de wandelaars rond 09.20 uur terug bij de kerk.

Waar bij terugkomst een uitgebreid
ontbijtbuffet klaar stond. Bestaande uit luxe broodjes met divers beleg,
yoghurt en kwark inclusief een
gekookt ei voor de liefhebbers.
En natuurlijk melk, karnemelk, jus
d’orange, thee of koffie.

 

Tijdens de wandeling hebben de wandelaars voor dit liturgisch bloemstuk gezorgd.
Dit kleurrijke bloemstuk bestaande uit
diverse soorten bloemen is na de dienst aan
Da. Jenny van de Veen overhandigd.

Voor het ontbijt waren er 27 personen aanwezig.
Na heerlijk van het ontbijt te hebben genoten werd, met de overige aanwezigen in de kerk, het ochtendgebed gevolgd.

We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement en bedanken een ieder die hieraan heeft bijgedragen.
Bij deze willen wij bij naam noemen Bakker Bart en Bokkers Catering.

Namens de Diaconie,
Aalt van Dunschoten


KLEDINGBEURS VOOR BLESSED GENERATION
Op zaterdag 18 maart ’17 is er in Nijkerk voor het 6e achtereenvolgende jaar een kledingbeurs georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor Blessed Generation.
Al ruim voor de opening om 10.00 uur stonden er mensen voor de deur die wel heel graag naar binnen wilden om de kleding te bekijken.
Naast tweedehands kleding was er ook nieuwe kleding te koop, deze is beschikbaar gesteld door diverse Nijkerkse winkeliers.
Dankzij sponsoring van Stichting Weeshuis Nijkerk konden we dit jaar in het voedselpakket van de Voedselbank voor ieder kind een waardebon van € 12,50 doen, welke besteed kon worden
tijdens de kledingbeurs. Dit was een geweldige actie waarbij heel veel kinderen (en hun ouders) blij gemaakt zijn.
Dankzij deze donatie en een mooie verkoop is er een geweldige opbrengst van € 1.855,= gerealiseerd.
De overgebleven kleding is opgehaald door Stichting “Geen dak” om in de kringloopwinkel van deze stichting verkocht te worden.
De opbrengst hiervan is bestemd voor de High School van Blessed Generation.
Parkeren van reenenpark
De gemeente Nijkerk heeft besloten om vanwege overlast door lang parkeren in het Van Reenenpark parkeren in het Van Reenenpark permanent vergunningplichtig te maken. Op 21 juni 2016 zullen de benodigde borden worden geplaatst en is parkeren zonder vergunning strafbaar (bekeuring). De vergunningplicht geldt niet voor het gehele Van Reenenpark. Vanaf het station gezien mag alleen nog worden geparkeerd aan de rechterkant tot aan de tussenweg tussen park- en fonteingedeelte en langs het fonteingedeelte voor de kerk. Daarbuiten mag niet worden geparkeerd, dus ook niet op de tussenweg!
Houdt u met deze gewijzigde situatie rekening bij uw bezoek aan de Vredeskerk!

Frank Schop Voorzitter Kerkrentmeesters

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
De ochtend van Hemelvaartsdag zou de groep “dauwtrappers” hun wandeltocht afsluiten met een viering in de kerk.
Tot de onaangename verrassing bleek dat niet mogelijk doordat een deel van het pleisterwerk van het plafond naar beneden was gekomen.
Kerkrentmeester Jan Hubert heeft meteen de volgende dag een verdere inspectie laten uitvoeren.
Gebleken is, dat in de eerste 2 vakken (rechts van de kansel) meerdere delen van het pleisterwerk ook een risico vormden.
Reden om voorlopige herstelwerkzaamheden onmiddellijk te starten om ieder risico verder uit te sluiten.Verder herstel zal enige tijd in beslag nemen en de kosten zijn nog niet precies bekend, maar rekening moet worden gehouden met meerdere duizenden euro’s.

Op deze uitgaven was bepaald niet gerekend. Een dikke tegenvaller dus.
Reden om allerijl een noodfonds in het leven te roepen onder de naam: Pleisterfonds.


Het College van Kerkrentmeesters doet een dringend beroep op al onze leden om een bijdrage te leveren in de kosten van het herstel.
Daarvoor zal in de diensten worden gecollecteerd en er kan worden gestort op rekeningnummer NL33 FVLB 0699 8423 95 onder vermelding van “Pleisterfonds”.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters,
E.C.A. Versluis,
Penningmeester

WAT EEN ROMMEL……..MARKT !

 

De rommelmarktkampioenen:

Annette Buitink –

Saskia Jansen –

Manuela Bos –

Miranda van Sluijs

 

16 april 10.00 uur……
Na grondige voorbereiding en (héél) hard werken was het dan zover: de rommelmarkt opende haar linten.
Drommen koopjesjagers stortten zich op al die spullen, die, hoe oneerbiedig als rommel werden aangeduid.

Niks rommel!
Veel mooie spullen, die in de voorliggende dagen door vele leden van onze
Vredeskerk bijeen werden gebracht. Door het Rommelmarktteam uiterst professioneel gerubriceerd en georganiseerd, zodat die Zaterdag alles zéér overzichtelijk kon worden uitgestald. Binnen en (ondanks het onbestendige weer) ook buiten. Alle stands steeds door vrijwilligers bezet, die hun slimste onderhandelingstechnieken tevoorschijn toverden om het onderste uit de kan te krijgen. En dat lukte!

Het bleef niet bij koopverleiding. Onweerstaanbare geuren van poffertjes,
hamburgers, koffie en oliebollen zorgden voor een lucratieve catering, die ook
bijdroeg aan het resultaat. Pony Bart vervulde zonder klagen haar taak:
rondje na rondje met een door creatieve grimeurs kunstig geschminkte jeugd op haar rug.
Dat allemaal in een vrolijke sfeer van gezelligheid!
Kijk maar naar de foto-impressie op de website van de Vredeskerk.

Wat een werk is er verzet! Alle voorbereidingen, alle publiciteit, alle organisatie (aan alles was gedacht), alle sorteerwerk, alle uitstalwerk, alle opruimwerk.
In één woord geweldig! Aan alle vrijwilligers: hartelijk, hartelijk dank!
Héél speciale dank aan en respect voor de vier initiatiefneemsters:
De Rommelmarkt-kampioenen. Zij hebben kei- en keihard gewerkt voor een mooi resultaat. Ik heb ze nog even tussendoor gevraagd of ze bij al dat harde werken ook nog plezier hebben gehad. Een brede grijns was het antwoord: “Wat dacht je dan?” Ik had de “dure” plicht om de contante opbrengt bij de bank te brengen.

De telmachine stopte pas bij: € 3.540,==

Een geweldige opbrengst, die we mogen besteden aan de renovatie van de
verlichting van de kerk. Daarvoor zijn al enkele voorbereidingen getroffen met de verlichtingsdeskundige en er komt nu een vervolg in nauwe samenwerking met de interieurcommissie. Daarbij mikken we op een energiezuinige en sfeervolle
verlichting, die ook aanpasbaar is aan de sfeer van de erediensten van ingetogenheid tot uitbundigheid.

Namens het College van Kerkrentmeesters: Complimenten en heel veel dank!

E.C.A. Versluis
Penningmeester.

NIJKERKS DIACONAAL BERAAD
Ontstaan
Dit jaar is het Nijkerks Diaconaal Beraad een stichting geworden.
Hierin zitten kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.
Wij werken als kerken samen in de onderstaande punten:
Zie ook: http://nijkerksdiaconaalberaad.nl

Meldpunt
De drijfveer voor de instelling van het Meldpunt ligt in de Bijbelse diaconale
opdracht om in praktische zin om te zien naar de naaste in nood en de zwakken in de samenleving.

Gezien Schoo. E-mail: meldpuntnijkerk@gmail.com

Noodfonds
Hier kunnen mensen een beroep op doen als ze acute financiële hulp nodig
hebben.

Actie Vakantiegeld
In de zomervakantie gaan we elke woensdag (6x) een activiteit organiseren voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Het zijn kinderen waarvan de ouders moeten rondkomen van een minimum inkomen. De laatste woensdag worden ook de ouders uitgenodigd. We gaan dan samen eten, bijpraten en voor de kinderen zijn er spelletjes.
We zoeken een coördinator voor dit project.

Kerstpakketten Actie
In de maand December bieden wij een kerstattentie aan mensen die op bijstandsniveau leven.
De uitnodigingen worden via de Gemeente Nijkerk verstuurd.
We zoeken een coördinator voor dit project.

Schuldhulpmaatje
Er komen in Nederland steeds meer gezinnen in financiële nood En niet alleen de gezinnen, ook jongeren kampen al met enorme schulden en weten niet hoe ze hier weer uit moeten komen.
SchuldHulpMaatje is een project van Kerk in Actie, het landelijk Katholiek diaconaat , Evangelische Alliantie en de PCOB.  Dit project is dit jaar met een subsidie van het Rijk opgestart in 25 plaatsen waar de diaconieën van de verschillende kerken samenwerken.
Ook in onze gemeente zijn we van uit het NDB aan dit project begonnen.
Wij zoeken mensen van binnen of buiten de kerk, die tijd en aandacht willen geven  aan mensen die in financiële nood zitten. Niet door geld te geven, maar hen  te begeleiden  en om  samen te kijken hoe je beter met geld om kan gaan.  en een weg te vinden  door niet op hen neer te kijken maar als maatje mee te lopen.  Wie jaren met een gezin van een minimum uitkering  en soms  daar onder moet leven heeft hulp nodig om het vol te houden.

Wilt U hier meer over weten : kijk dan eens op  www.SchuldHulpMaatje.nl 
U krijgt een drie daagse training  , die hier in Nijkerk in september  wordt gegeven.
Of neem contact op met: Gezien Schoo. e-mail: schuldhulpmaatjes@gmail.com

ZALEN TE HUUR.
De Vredeskerk beschikt over een prachtig zalencomplex bij de kerk. 4 representatieve zalen van verschillende grootte zijn te huur voor diverse activiteiten en bijeenkomsten van b.v. familie, buurt of vereniging. Bij verhuur is gebruik van de keuken (koffie/thee zetten en drankenkoeling) inbegrepen.
De catering kunt u zelf ter hand nemen, maar ook bij derden uitbesteden.
Voor inlichtingen over verhuur en catering adressen:

Mevrouw A. van de Bor, Kerkmeester. E-MAIL: Kerkmeester@vredeskerk-nijkerk.nl