Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster


Op zondag 11 juni is de eerste collecte bestemd voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie.
Het doel is hulp aan straatkinderen in Medellin.
De Stichting Straatkinderen Medellin, partner van Kerk in Actie, organiseert allerlei activiteiten voor kinderen uit de krottenwijken.
Veel kinderen komen uit gebroken gezinnen en groeien op in een wereld vol geweld en criminaliteit.
Door middel van onderwijs en trainingen probeert men kinderen betere kansen te geven om zich staande te houden in de maatschappij.
De tweede collecte is bestemd voor het diaconale werk van de Vredeskerk.

n de dienst van 18 juni is de eerste collecte bestemd voor het pastoraat van de Vredeskerk.
De tweede collecte is voor Kerk in Actie en heeft als doel Binnenlands Diaconaat.
Kerk in Actie steunt hiermee het werk van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie.
INLIA biedt juridische, praktische en financiële hulp aan uitgeprocedeerde
asielzoekers, die dreigen op straat te komen staan. Zij hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien ook geen toekomst in hun land van herkomst.
INLIA helpt hen om zich voor te bereiden op terugkeer. Ook adviseert INLIA
kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen.
Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig.
De collecteopbrengst is bestemd voor het Transithuis van INLIA en andere
diaconale projecten van Kerk in Actie.

Op zondag 25 juni is de eerste collecte bestemd voor de Instandhouding van de Eredienst.De tweede collecte is bestemd voor het Diaconale ouderenwerk van de Vredeskerk.

Vrijwilligershulp gezocht voor 10 uur per jaar!!
In verpleegtehuis Zilverschoon, nu genaamd De Pol, wordt er elke zondag een kerkdienst gehouden voor de bewoners.
Deze 52 diensten worden verdeeld onder de diverse kerken in Nijkerk.
Voor ons als Vredeskerk betekent dit, dat wij bij 5 diensten( per jaar) helpen.

Wat houdt dit nu in?
Wij halen de bewoners op bij de diverse afdelingen en brengen hen naar de
kerkzaal. Tijdens de dienst zitten we tussen de bewoners, zodat wij indien nodig kunnen helpen met het opzoeken van de diverse liederen. Na afloop brengen wij alle bewoners weer naar de afdeling. Het belangrijkste vergeet ik nog bijna.
Vooraf drinken we met alle vrijwilligers een kopje koffie of thee.

Onze vrijwilligersgroep heeft dringend aanvulling nodig om dit te kunnen blijven doen.
Het is ontzettend dankbaar werk en qua tijd prima te doen.
Wilt u meer informatie of een keer een dienst bij komen wonen dan kunt u contact opnemen met Greet Stolk

Onze 1e dienst staat gepland voor 6 maart a.s.

Namens alle bewoners alvast bedankt voor uw aanmelding.


De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd,
gaan vandaag naar ………

Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.