Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster


Zondag 14 december collecteren wij voor Artsen zonder Grenzen:

In West-Afrika knokken de mensen van Artsen zonder Grenzen dag en nacht tegen het zeer dodelijke ebola-virus.
Ruim 3000 hulpverleners zijn ter plekke om hulp te geven in 6 klinieken in drie landen.
Artsen zonder Grenzen staat sinds de start van de uitbraak vooraan in de strijd tegen ebola.
Medische teams verzorgen patiënten, trainen medisch personeel, geven voorlichting, sporen actief ebolazieken op en zorgen voor een veilige begrafenis van overledenen.

Help mee

De tweede collecte op zondag 21 december is bestemd voor noodhulp in de breedste zin van het woord.

Met kerst zet Kerk in Actie het werk voor kinderen centraal. Kerk in Actie wil zorg dragen voor kinderen die te maken hebben met (seksueel) geweld, hiv, verslaving, kinderarbeid en slavernij. Kinderen die extra steun en veiligheid verdienen.
Speerpunt is de organisatie Save in India die probeert de arbeidsomstandigheden van de vrouwen in de textielsector te verbeteren en kinderarbeid tegen te gaan.
Daarom is tijdens de kerstavonddiensten en de beide kerstochtenddiensten de opbrengst van de tweede collecte bestemd voor Kinderen in de Knel.


Zondag 28 december collecteren wij voor ons eigen diaconale werk binnen de Vredeskerk.

Tijdens de Oudejaarsavonddienst en op Zondag 8 januari is er geen collecte met een diaconale bestemming.

De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar ………
Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.