Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
HVG
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster

Zondag 14 september collecteren wij voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerken:
Aande slag met hart en ziel.
De opbrengst van de Avondmaalcollecte is bestemd voor dit doel.

Zondag 21 september is de opbrengst van de tweede rondgang bestemd voor de Collecte Protestantse Kerk Vredeswerk

Slogan: Act for Peace
Syrië bevindt zich in een burgeroorlog waar geen einde aan lijkt te komen. In het land is gebrek aan alles. Kinderen kunnen niet naar school, zieken worden niet verzorgd en er is een ernstig tekort aan
levensmiddelen, vooral aan brood. De Protestantse Kerk wil helpen en doet dat in Syrië via de organisatie IKV Pax Christi, die burgercomités ondersteunt die zich inzetten om in deze extreme omstandigheden hulp te bieden, met voedsel, onderdak en educatie. Maar ook in Nederland steunt de Protestantse Kerk mensen uit conflictgebieden of oorlogssituaties. Stichting de Vrolijkheid, gesteund door Kerk in Actie, biedt in asielzoekerscentra programma’s aan vluchtelingenkinderen, zodat zij weer kind kunnen en durven zijn en zich kunnen focussen op een veilige
toekomst. Warm aanbevolen!

Zondag 28 september is er geen collecte met een diaconale bestemming.

De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar ………
Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.