Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster


Zondag 25 januari vieren wij de School-kerk- gezinsdienst.
De eerste rondgang is dan bestemd voor het project van de Jeugd.
Onder het kopje busjesproject kunt u de toelichting lezen.

Zondag 1 februari is Werelddiaconaatsdag.
De eerste collecte is bestemd voor het Warmiscunu project van Miranda van Sluijs.
Zie hieronder de toelichting van Miranda zelf.

Het busjesproject van januari is bestemd voor het project van de Jeugd tijdens de school-, kerk- en gezinsdienst op 25 januari.
In 2014/2015 sparen de scholen voor onderwijs voor alle meisjes en jongens in India. Voor veel arme kinderen op het platteland liggen de scholen te ver weg. Bovendien moeten ze vaak werken, soms onder gevaarlijke omstandigheden. Meisjes hebben het extra moeilijk.
Omdat ze al vroeg uitgehuwelijkt worden en in het huis van hun man gaan wonen, willen hun ouders geen geld besteden aan onderwijs voor hun dochters.
Seva Mandir is een organisatie die extra schooltjes vestigt in de dorpen.
Zo kunnen alle kinderen naar een bereikbare school. De leerkracht wordt begeleid zodat hij goed lesgeeft en de ouders krijgen voorlichting over hoe belangrijk het is dat ook hun dochters naar school gaan.
Het busjesproject van Februari is bestemd voor het Warmiscunu project van

Miranda Van Sluijs in Peru.

De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar ………
Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.