Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
HVG
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster

Op zondag 17 augustus collecteert Kerk in Actie voor het zendingswerk.
Centraal staat hierbij de christelijke partnerorganisatie JCJCR (Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations), die via een uitwisselingsprogramma Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact brengt. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Vervolgens gaan de schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om de vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. De opbrengst van deze zendingscollecte is bestemd voor dit vredeswerk in Israël en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd.
Van harte aanbevolen!
De eerste rondgang, de rode zak, is bestemd voor deze collecte.

Zondag 24 augustus gaat de opbrengst van de tweede rondgang, de groene zak, naar het diaconale werk van de Vredeskerk in de breedste zin van het woord. Onder diaconaal werk valt hulp aan gemeenteleden die om welke reden dan ook in nood zijn, hulp aan inwoners van Nijkerk via het Nijkerks diaconaal Beraad,
ouderen- en jeugdwerk, bloemen voor zieken en het werk van het werelddiaconaat.

Zondag 31 augustus is er geen collecte met een diaconale bestemming.

De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar ………
Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.