Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster


Zondag 22 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Zoals ieder jaar gaat de opbrengst van de eerste collecte naar het
veertigdagenproject van KerkinActie. Ditmaal is het thema Open handen. Veertig dagen lang openen wij onze handen.
Want we geloven dat God onze handen steeds opnieuw vult. En dat we met elkaar mogen delen wat we hebben ontvangen.
De eerste zondag is het een project op Madagaskar. Het gebeurt elk jaar weer.
Tropische stormen razen over het oostelijk deel van het eiland Madagaskar. De rijstoogst gaat verloren, huizen worden verwoest en honderden mensen raken gewond of verliezen het leven. Het is hard nodig dat de bevolking zich leert wapenen tegen dit natuurgeweld.

De Protestantse kerk van Madagaskar helpt daarbij. Met huizen van bamboe die wel blijven staan in de storm.
Hardhout is schaars geworden in het gebied.

Maar bamboe, even sterk en ook nog duurzaam, is volop aanwezig. In ieder dorp heeft de kerk timmerlieden opgeleid om stevige bamboehuizen te bouwen. Deze ondernemende mannen zetten bedrijfjes op waarmee ze de kost voor hun gezinnen verdienen.

Steun dit werk!

U kunt dit werk ook steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer of doneer online. Hartelijk dank!

De tweede collecte is bestemd voor het werk van ons Nijkerks Diaconaal Beraad.

Zondag 1 maart vieren wij de dienst van Schift en Tafel. De opbrengst van de Avondmaal collecte gaat naar de Voorjaarszendingsweek:
In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Veel van hen zijn christen en zoeken steun in de plaatselijke kerken. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten, partner van Kerk in Actie, heeft de bijbelvertelmethode Simply the Story ontwikkeld. Door deze methode lukt het de kerken om taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Ze bemoedigen de vaak ongeletterde gastarbeiders met een goed verteld Bijbelverhaal.
In groepen praten ze over het verhaal door en passen ze het toe op hun eigen leven.
Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeenteleden trainen in deze methode. Open uw handen en geef aan deze collecte, zodat de voorgangers Gods Woord door kunnen geven aan de gastarbeiders en hen bemoedigen.

De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar ………
Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.