Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster

Op zondag 13 augustus zijn er twee collectes.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie en de tweede collecte is bestemd voor het Diaconale werk van de Vredeskerk.

Op 20 augustus is de eerste collecte bestemd voor de Instandhouding van de
Eredienst en de tweede voor het diaconale werk van de Vredeskerk.

Op 27 augustus is de eerste collecte bestemd voor de Instandhouding van de
Eredienst en de tweede collecte voor het Diaconale Ouderenwerk van de Vredeskerk.

De collecte van Kerk in Actie op 13 augustus is bestemd voor Egypte.
Kinderen uit christelijke gezinnen vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer leren over de Bijbel en over het geloof. Die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan. De bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is dan ook een groot succes. Het Bijbelgenootschap organiseert de quiz al jaren via zondagsscholen. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar mee aan de quiz. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in.
Achtduizend kinderen wonnen en ontvingen als beloning een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie
houden. Nu zullen zo’n honderdvijftigduizend kinderen het Bijbelboek Mattheus bestuderen. Opnieuw ontvangen winnaars een Nieuw Testament.

De collecteopbrengst is bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Geef ook, zodat meer kinderen op een speelse manier over de Bijbel leren. Want juist dan kan hun geloof groeien en onderdeel worden van het dagelijks leven.
Hartelijk dank!

Vrijwilligershulp gezocht voor 10 uur per jaar!!
In verpleegtehuis Zilverschoon, nu genaamd De Pol, wordt er elke zondag een kerkdienst gehouden voor de bewoners.
Deze 52 diensten worden verdeeld onder de diverse kerken in Nijkerk.
Voor ons als Vredeskerk betekent dit, dat wij bij 5 diensten( per jaar) helpen.

Wat houdt dit nu in?
Wij halen de bewoners op bij de diverse afdelingen en brengen hen naar de
kerkzaal. Tijdens de dienst zitten we tussen de bewoners, zodat wij indien nodig kunnen helpen met het opzoeken van de diverse liederen. Na afloop brengen wij alle bewoners weer naar de afdeling. Het belangrijkste vergeet ik nog bijna.
Vooraf drinken we met alle vrijwilligers een kopje koffie of thee.

Onze vrijwilligersgroep heeft dringend aanvulling nodig om dit te kunnen blijven doen.
Het is ontzettend dankbaar werk en qua tijd prima te doen.
Wilt u meer informatie of een keer een dienst bij komen wonen dan kunt u contact opnemen met Greet Stolk

Onze 1e dienst staat gepland voor 6 maart a.s.

Namens alle bewoners alvast bedankt voor uw aanmelding.


De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd,
gaan vandaag naar ………

Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.