• Geloven, doen & ontmoeten...

  Welkom bij de Vredeskerk Nijkerk!

 • Ons kerkgebouw....

  Een plaats om God, onze medemens en onszelf te ontmoeten

 • Vieringen

  Waarin plaats en aandacht is voor jong & oud!

 • Ruimte voor muziek.....

  Tijdens erediensten en met o.a. kinderkoor & cantorij

 • Thomas Celebration

  Eigentijdse vieringen voor iedereen die zich jong voelt....

 • Ontmoetingen tussen jong en oud....

  Hoe ervaar jij je geloof?

 • Aandacht voor elkaar

  Op momenten waarop het goed en soms ook minder goed gaat.....

  

  

De Vredeskerk in het kort.....

De hervormde gemeente “Vredeskerk” in Nijkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Wij streven als christelijke gemeente naar openheid en wij vinden het van belang om elkaar de ruimte te geven.
Zoekend naar antwoorden op de vele vragen van deze moderne tijd.

  

  

Onze kernwaarden....

De Vredeskerk is een open gemeente van Christus, waarin:

 • wij God, onze medemens en onszelf hopen te ontmoeten
 • de erediensten centraal staan en ruimte is voor verschillende geloofsuitingen
 • wij ons aangesproken weten door Gods Woord als richtlijn voor het leven
 • de Bijbelse boodschap wordt vertaald naar het dagelijks leven
 • we voorwaarden scheppen om een ieder tot zijn recht te laten komen
 • iedereen door de activiteiten betrokken wordt bij de opbouw en vorming van onze gemeente
 • aandacht is voor contacten met andere (kerkelijke) organisaties
 • we beseffen deel uit te maken van een groter geheel en daarom verantwoordelijkheid willen dragen voor de samenleving.

"Ik voel me thuis in een kerk waar ik mezelf kan zijn en waar ik God en de medemens kan ontmoeten!"