Start

Kerkdiensten in lockdown

In verband met de verlenging van de lockdown tot en met 2 maart zal ook onderstaand besluit gelden tot en met 2 maart

 

Nijkerk, 19 december 2020

Beste leden van de Vredeskerk gemeente

Afgelopen maandag heeft onze minister-president een indringende toespraak gehouden waarin hij vergaande (beperkende) maatregelen meedeelt. Allemaal merken we de ingrijpende gevolgen van deze maatregelen in ons eigen leven.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen doet het moderamen (= het dagelijks bestuur) van de Protestantse Kerk het volgende dringende verzoek aan kerkenraden en gemeenteleden:

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.

Na intense gesprekken heeft de kerkenraad van onze Vredeskerk-gemeente besloten om aan dit dringende verzoek van het moderamen van de Protestantse Kerk gehoor te geven:

Alle diensten in de Vredeskerk tot en met 17 januari 2021 worden gehouden zonder fysieke aanwezigheid van gemeenteleden in de kerk maar met de aanwezigheid van dienstdoende ambtsdragers, koster, organisten, zangers en muzikanten.

Daarop maken we één uitzondering: De doopdienst van 20 december gaat door met aanwezigheid van maximaal dertig gemeenteleden. Navraag leert dat dit in lijn is met het advies van het moderamen van de PKN.

De leden van de kerkenraad ervaren de zwaarte van dit besluit aan den lijve. Daarom vindt u hieronder een nadere toelichting van de overwegingen die tot dit besluit hebben geleid.

Wij wensen u onder deze moeilijke omstandigheden toch een goede en zinvolle invulling toe van kerst.

Aleid Callenbach

Voorzitter kerkenraad Vredeskerk

button besluit

 
  • Laatste update op .