Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdwerk
 
 
Actueel
Agenda
Catechisaties Bijbelkringen
Fotoboek
Kerkdiensten
Vorming & Toerusting
 

Algemeen

Dit zijn samenkomsten waarin we onderzoeken en bespreken wat Gods Woord ons in deze tijd nog te zeggen heeft. Er worden persoonlijke uitnodigingen verzonden. Wie per abuis geen uitnodiging ontvangt kan zich opgeven bij een van de predikanten. Ook overige informatie kunt u bij hen inwinnen.


Belijdeniscatechese
Voorheen deed je belijdenis als je achttien jaar oud werd. Sinds het avondmaal een viering is geworden van Schrift en Tafel, waarin alle gedoopten (na doopgedachtenis op zevenjarige leeftijd) welkom zijn, is er geen formele reden om belijdenis te doen.
Nu telt alleen de inhoud nog: ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen van kerk en Bijbel en wil je misschien komende Pinksteren je doop gedenken door je geloof te belijden, dan is de belijdeniscatechisatie een uitgelezen mogelijkheid.

Wie belangstelling heeft of meer informatie wenst, kan contact opnemen met
ds. P.J. Huiser (Pieter). E-mail: predikant@vredeskerk-nijkerk.nl


Bijbelkring

Ook in het seizoen 2017-2018 zullen er bijbelkringen en gepreksavonden gehouden worden. Omdat ds. P.J. Huiser pas op 8 oktober 2017 bevestigd is, zijn onderwerpen en data bij het verschijnen van de informatiegids nog niet bekend. Meer informatie zult u kunnen lezen in het kerkblad.


Gesprekscafé Bij-1

Graag nodigen we jullie uit om met ons deel te nemen aan een nieuw seizoen van Gesprekscafé Bij-1.

Dit is een activiteit die sinds januari 2016 bestaat:

  • waar we elkaar -naast de zondagviering- kunnen ontmoeten
  • waarbij we leren met en van elkaar
  • waarbij we op zoek gaan naar wat ons bindt

Hoe doen we dat?
We starten met koffie, gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een boek of thema en sluiten informeel af met een hapje en een drankje.
Er is geen officiële inleider. De avond wordt voorbereid door een of twee leden van de kring, om het gesprek wat te kunnen leiden. Gewoon meeluisteren mag ook.

Voor wie?
Voor iedereen die ernaar uitziet elkaar te spreken, van elkaar te leren en samen op te trekken. Je vindt het leuk om je in thema’s rond het geloof te verdiepen, maar je hoeft niet “belezen” te zijn. Jong (ca 18+) en oud is welkom.

Wanneer?
Op vrijdagavond, 20.00 uur, in een van de zalen van de Vredeskerk. Er zijn 3 avonden voor en 3 avonden na de kerst.

Wat gaan we doen?
We zijn van plan ons in seizoen 2017-2018 bezig te gaan houden met het boek “Liberaal christendom”. In deze bundel schetst een groep predikanten en theologen de contouren van een liberale omgang met God, godsdienst en geloof. Benodigde informatie krijg je via de mail als je je aangemeld hebt.

Hoe meld ik me aan?
Je kunt je aanmelden via onderstaand emailadres.
Als je meer informatie wil, kun je altijd een van ons aanschieten, of je vragen mailen.
Neem de uitdaging aan en geef samen met ons dit ‘anders kerk zijn’ vorm!

Ben Hiemstra, Elizabeth Leerink, Aart Jon Schimmel, Akke Tolsma en Wilma van Vulpen:
E-mail: gesprekscafe.bij-1@vredeskerk-nijkerk.nl