Start

Rekeningnummers

Als u een betaling doet verzoeken wij u, zoveel mogelijk gebruik te maken van de u toegezonden acceptgirokaarten (of, voor de vrijwillige bijdragen, van betaling via een incassomachtiging).

Voor de verschillende betalingen zijn aparte rekeningnummers in gebruik:

Vrijwillige bijdrage:
Collectebonnen: 
Abonnementsgeld Kerkblad:
Bijdrage Solidariteitskas: 
Verjaardagsfonds:
Diaconaat/zending: 

NL52 FVLB 0699.5436.81 t.n.v. Vrijwillige Bijdrage Vredeskerk Nijkerk
NL91 INGB 0004.1143.83 t.n.v. Collectebonnen Vredeskerk Nijkerk
NL26 FVLB 0699.8436.85 t.n.v. Kerkblad Vredeskerk Nijkerk
NL09 FVLB 0699.6436.86 t.n.v. Solidariteitskas Vredeskerk Nijkerk
NL33 FVLB 0699.8423.95 t.n.v. Verjaardagsfonds Vredeskerk Nijkerk
NL89 FVLB 0635.8156.64 t.n.v. Diaconie Vredeskerk Nijkerk
  • Laatste update op .