Home
Actueel
Geledingen
Contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
De Vredeskerk in het kort
Erediensten
Pastoraat
Kerkblad
In de dienst
   

Foto's van kinderactiviteiten tijdens de dienst: klik hier

Kindernevendienst
Op zondagmorgen beginnen de kinderen samen met hun ouders en/of verzorgers de kerkdienst. Na het gebed bij de opening van het Woord verlaten de kinderen de dienst. Verdeeld over 2 groepen wordt er gesproken, geknutseld en gespeeld naar aanleiding van het Bijbelverhaal. Tijdens deze kindernevendienst is er een eigen collecte. Het is dus de bedoeling dat de kinderen zelf collectegeld meenemen naar de kindernevendienst. De kinderen komen vóór het slotlied weer terug in de kerk om samen met de hele gemeente de zegen te ontvangen. Indien er een doopdienst of dienst van Schrift en Tafel is, komen de kinderen eerder terug in de dienst.
Ze kunnen dan getuige zijn van het dopen of deelnemen aan de maaltijd.

Doel:
Leeftijdscategorie:

Plaats:
Data:
Tijd:
Inlichtingen

Kinderen betrekken bij de zondagsdienst m.b.v. “Kind op zondag”.
Groep A: Groep 1 t/m 4 van de basisschool
Groep B: Groep 5 t/m 8 van de basisschool
In de kerkzalen
Wekelijks, behalve 4 weken in de zomervakantie
Zondagmorgen, tijdens de kerkdienst
M. Wateler-Huisintveld (Mariët). E-mail: knd@vredeskerk-nijkerk.nl


Jeugddiensten
Op de derde zondag van november wordt de jaarlijkse Thomasviering (Thomas Celebration) gehouden.
Dit is een moderne eigentijdse viering voor jongeren en voor iedereen die zich jong voelt.
Met videobeelden, muziek en creatieve verwerkingen van de Bijbel aan de hand van een thema.
In het voorjaar wordt een jeugddienst gehouden. Afgelopen jaar was dat een sing-in. Voor 2018 is het nog een verrassing.
De dienst in juni is een gezinsdienst. Deze dienst wordt voorbereid door het kinderkoor en de kindernevendienst

Doel:
Leeftijdscategorie:
Plaats:
Data:
Tijd:
Inlichtingen

Verzorgen van speciale diensten voor en door jongeren.
Jongeren
Kerk
3 keer per jaar
Zondag (zie aankondiging in het kerkblad)
Mw. J.K. Wolters-Kluijfhout (Mini) E-mail: jeugddienst@vredeskerk-nijkerk.nl


Paasontbijt
Met de jongeren van 11 t/m 17 jaar starten we de Paaszondag, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, met een gezamenlijk ontbijt; aansluitend gaan we met elkaar naar de dienst.

Doel:
Leeftijdscategorie:
Plaats:
Data:
Tijd:
Inlichtingen
Samen met andere jongeren het Paasfeest vieren.
Jongeren van groep 8 tot en met 17 jaar
In een kerkzaal
1 keer per jaar
Paaszondag (tijd wordt in kerkblad vermeld)
Mevr. I.I. van Poolen (Ilvy) E-mail:paasontbijt@vredeskerk-nijkerk.nl

Jeugdkapel
Gelijktijdig met de kerkdienst op zondagmorgen komen jongeren apart bijeen. In iedere bijeenkomst komt een (actueel) onderwerp aan de orde. De collecte is bestemd voor het jeugdwerk. Tijdens de viering drinken we wat met elkaar. De data worden vermeld in het kerkblad en op de website www.vredeskerk-nijkerk.nl.  Ook hangen er datalijsten op 3 verschillende prikborden in het kerkgebouw.
De jongeren zelf worden geïnformeerd per mail en via de groepsapp.
Voor het seizoen 2017-2018 bestaat de leiding uit: Mariëlle van den Burg, Linda Geurts, Dick Lanenga, Jolanda & Martin Michielsen en
Ilvy van Poolen.

Doel:
Leeftijdscategorie:
Plaats:
Data:
Tijd:
Inlichtingen

Jongeren bij de kerk betrekken door tijdens de dienst met jongeren te discussiëren en samen te bidden
Jongeren van de middelbare school (12 t/m 17 jaar)
Vredeshoek,
Ongeveer 1 maal per 2 weken
Zondagmorgen, 10.00 – 11.00 uur, aankondiging in het kerkblad
Mevr. I.I. van Poolen (Ilvy), E-mail: jeugdkapel@vredeskerk-nijkerk.nl


Oppas
Tijdens de dienst op zondagmorgen worden de jongste kinderen opgevangen. De kinderen kunnen volop spelen en worden onder toezicht van (2) begeleidsters beziggehouden. Wanneer de kinderen 4 jaar worden gaan ze naar de Kindernevendienst.

Doel:

Leeftijdscategorie:
Plaats:
Data:
Tijd:
Inlichtingen

Opvang voor de jongste kinderen tijdens de kerkdienst zodat de
ouders of verzorgers zelf de dienst bij kunnen wonen.
Kinderen van 0 t/m 3 jaar
Vredeshoek
Wekelijks
Zondagmorgen, tijdens de kerkdienst
E.J. Wolters (Emma),  E-mail: kinderoppas@vredeskerk-nijkerk.nl


Kinderkoor

Doel:
Leeftijdscategorie:
Plaats:
Aantal:
Bijzonderheid
Tijd:
Inlichtingen

Samen zingen
Alle groepen van de basisschool (4 t/m 12 jaar)
Matteüszaal
1 keer per week repeteren. Ongeveer 6 keer per jaar optreden.
In de Kerstavonddienst laat het kinderkoor een kerstmusical horen
Repetitie: dinsdagavond 18.30 - 19.15 uur
Mevr. P.H.H. Esveldt - van Beek (Petry), E-mail: kinderkoor@vredeskerk-nijkerk.nl

Kleinkoor Panta Rhei

Doel:
Leeftijdscategorie:
Plaats:
Aantal:
Bijzonderheid
Tijd:
Inlichtingen
Samen zingen
Jongeren van 12-18 jaar (voortgezet onderwijs)
Matteüszaal
1 keer per week repeteren. Ongeveer 6 keer per jaar optreden.
Ook wordt er samengewerkt met het kinderkoor en de cantorij.
Repetitie: maandagavond 19:30 - 20:30 uur
Mevr. P.H.H. Esveldt - van Beek (Petry), E-mail:panta-rhei@vredeskerk-nijkerk.nl

De beide koren staan onder leiding van Petry Esveldt en verlenen muzikale medewerking aan Kerkdiensten.
Ook zingen zij in zorgcentra en bij andere kerkelijke activiteiten.

Overige activiteiten
Naast alle hiervoor genoemde initiatieven worden er incidenteel nog andere activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Bijvoorbeeld een spelletjesavond, trampolinespringen bij SuperFun en een film. Die vinden plaats in het weekend. Rondom de gezamenlijke activiteit eten we met elkaar en gaan eventueel aansluitend samen naar een speciale dienst.

Jeugdpagina in kerkblad en op de website
Je wordt via de prikborden in de kerk, het kerkblad, in de groepsapp en op de website www.vredeskerk-nijkerk.nl/jeugdwerk geïnformeerd, wanneer en waar de bovengenoemde activiteiten plaats vinden.

www.vredeskerk-nijkerk.nl/jeugdwerk

Enthousiaste handen maken licht werk
Actief deelnemen kost energie, maar je krijgt er ook energie van. Deel uitmaken van een leuke groep met eigen activiteiten is aantrekkelijk. Ben je enthousiast geworden en wil je ook actief deelnemen in het jeugdwerk?
Je bent meer dan welkom!
Neem voor informatie contact op met een van de leden van de Jeugdraad of genoemde contactpersonen.
En zet dit mailadres in je adresboek:E-mail: jeugdraad@vredeskerk-nijkerk.nl