Als het leven kantelt

 ‘Als het leven kantelt’ - Doe mee met het geloofsgesprek over de coronacrisis
 
Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je
God herkennen bij de indringende ervaringen die al maandenlang het maatschappelijke en
kerkelijke leven ontwrichten? Enkele classispredikanten hebben een boekje gemaakt met de titel
‘Als het leven kantelt - Psalmen in coronatijd’. Vanuit het vertrouwen in God de Geest, de Zoon en
de Vader komen ervaringswoorden aan de orde die door de coronacrisis worden opgeroepen:
klagen, bevrijden, wijsheid, zingen etc.
De classispredikanten bieden ook zes digitale ontmoetingen aan waarop de auteurs in gesprek
gaan met kerkenraadsleden, predikanten, pastores en andere geïnteresseerden. Ze willen daarmee
het geloofsgesprek over de coronacrisis stimuleren. Tijdens de bijeenkomsten volgen er praktische
suggesties om het geloofsgesprek in eigen kerkelijke kring voort te zetten. De middagen hebben
een reflexief karakter. We filosoferen en theologiseren over het thema 'Ons spreken over God en de
coronacrisis'. In de avond staat de meditatie vanuit de Psalmen meer centraal. De bijeenkomsten
vinden plaats op: 18, 19 en 20 januari, steeds om 14.00 en 20.00 uur. De bijeenkomsten duren
ongeveer anderhalf uur.
Wie wil, kan meedoen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel moet men zich vooraf opgeven. Wie
zich nu al wil opgeven kan dat doen via deze link. Deelnemers krijgen enkele dagen voor de
bijeenkomst een link toegezonden waarop ze kunnen klikken. Het boekje ‘Als het leven kantelt’ is
gratis te downloaden via de website van Classis Veluwe of de Protestantse Kerk
 
als het leven kantelt
   
 
What do you want to do ?
New mail
  • Laatste update op .