Versoepelingen: meer kerkgangers toegelaten tijdens de dienst

Beste gemeenteleden,

De afgelopen weken zijn er gelukkig versoepelingen gekomen van de corona-maatregelen. De kerkenraad heeft besproken wat dit voor de Vredeskerk zou kunnen betekenen, in het bijzonder voor de kerkdiensten. Ik ben heel blij dat ik u het volgende kan vertellen:

Wat zal het fijn zijn om met meer mensen samen te komen en om samen na te praten met een kopje koffie of thee of een beker limonade. U en jij  bent van harte welkom, we hebben jullie gemist!

Aleid Callenbach,
voorzitter kerkenraad Vredeskerk