Actie kerkbalans 2024

IN VERTROUWEN VERDER BOUWEN

Actie Kerkbalans 2024

14 t/m 28  januari

In eerste instantie denk je dat het bij de Actie Kerkbalans alleen om geld draait. Dat is niet zo. Het geld is een middel dat we nodig hebben om kerk te kunnen zijn. Feit is dat de kerk, ook maatschappelijk, voor veel mensen van waarde is.

 

De Vredeskerk is een kerkelijke gemeente waar wij elkaar de ruimte geven voor verschillende opvattingen en geloofsuitingen. Een ontmoetingsgemeente met een onderscheidende identiteit in Nijkerk. De Vredeskerk wil een kerk zijn voor iedereen of je nu meer of minder betrokken bent. De kerk krijgt geen subsidie. En net zoals bij andere organisaties kan de Vredeskerk niet bestaan zonder inkomsten.

Om kerk te kunnen zijn, is geld nodig. Denk aan het kerkgebouw, de kerkdiensten, het pastoraat of het jeugd- en ouderenwerk. De maatschappelijke functie komt vooral tot uiting bij het diaconaat. Een mooi voorbeeld is de organisatie van ‘Samen-eting’ voor mensen die zich eenzaam voelen of het fijn vinden om andere mensen te ontmoeten. 

Geef uw toezegging digitaal door klikhier

 
  • Laatste update op .