Startzondag 9/9/2018

Op zondag 9 september a.s. is het Startzondag in de Vredeskerk. Met het thema “Het hoogste lied” benadrukken we het belang dat we hechten aan muziek binnen de Vredeskerk. 

Er zal een feestelijke viering zijn met medewerking van de cantorij. We nemen in de dienst afscheid van Crinoline Boas als cantor van de Vredeskerk. Tegelijkertijd verwelkomen we Hans van Haeften als cantor-organist. Nico Poorter blijft organist, maar Hans neemt de taken over die specifiek passen  bij de 1e organist.

Na de dienst hopen we elkaar te ontmoeten bij koffie en thee met gebak. Er is daarbij en daarna van alles te doen en te beleven: 
er zal bijvoorbeeld gelegenheid zijn om te luisteren naar orgelspel door Hans van Haeften, of in de Johanneszaal deel te nemen aan een djembé-workshop. Voor kinderen zal o.a. het springkussen weer klaarstaan! We sluiten af met een lunch.

Kun je nog zingen, zing dan mee!  Alleen luisteren mag ook. 
Tot 9 september!

De voorbereidingscommissie.