Home
Actueel
Geledingen
Contact
De Vredeskerk
Jeugdwerk
 
 
Kerkelijkbureau
Aanmelden
Adressen / Contact
Externe Links
     
Kerkadres:
De kerk staat in het van Reenenpark te Nijkerk en wel op nummer 23.
Tel: 033-2452158
Dit is vlakbij het NS station.

Postadres:
Het postadres is: Van Reenenpark 23 3862 CB Nijkerk.
t.a.v. de desbetreffende geleding (kerkelijk bureau, diaconie, jeugdwerk, pastoraat etc.)

Kerkmeester:
Mw. A. van de Bor-Wilgenburg. Telefoon: 245 71 70
E-mail: Kerkmeester@vredeskerk-nijkerk.nl

Voorzitter kerkenraad: E-mail: voorzitter-kerkenraad@vredeskerk-nijkerk.nl
Scriba:  E-mail: scriba@vredeskerk-nijkerk.nl
Ouderling bijzondere diensten: E-mail: ouderling-bijzonderediensten@vredeskerk-nijkerk.nl


Kerkelijk bureau Vredeskerk:
Vredeskerk, Van Reenenpark 23, 3862CB,
Tel: 033- 2454694. E-mail: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nll

Mevr. P.C. Reijnen (Ellen) houdt kantoor in de kerkgebouwen op:
maandag en dinsdag van 10.00-15.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur

Webmaster:
Johan Schoo. E-mail: webmaster@vredeskerk-nijkerk.nl