Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
Hof van Lof
Jeugd
 

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk
jaar. Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van meeleven.

Klik hier voor het archief van de bloemengroep.

Liturgische bloemstukken: Op weg naar Pasen en Pinkster 2018

Pinksteren

Zend Uw Geest, Uw liefde God
Doop ons met vuur en nieuwe kracht.
De wereld zal veranderen! ( Gezang 698 )

Rood is de kleur van de Heilige Geest, die ons aanvuurt.
De verschillende vormen bloemen geven de verschillen in
mensen aan, die echter door de Geest toch bij elkaar willen horen
De bijbels en brochures zijn tekenen van het spreken in verschillende
talen en de rode aronskelken zijn de oren waarmee mensen luisteren.Pasen
Het lege graf, de steen is weggerold
schikking van witte bloemen als teken van vreugde
de handvormige bladeren: gedragen door de handen van God mogen we de
toekomst hoopvol tegemoet zien.

 

 

 

Stille zaterdag
het graf met een steen er voor.
de witte lelies zeggen ons: sta op, ik zal overwinnen

 

Goede vrijdag
de olijfberg is nu grijs gekleurd: de heuvel Golgotha
het kruis met doornenkroon, rode bloemen aan voet van kruis als teken van het 
bloed van Christus

 

 


Witte donderdag

Het laatste avondmaal met klimop als teken van trouw
6 bloemen voor de 6 kinderen die voor het eerst deelnemen aan het avondmaal
fresia straalt vertrouwen uit: ik wil mijn leven met je delen, ik wil er bij zijn


 


Avondgebeden

Tegen de berg een houten kruis,
paarse bloemen als teken van ernst en rouw,
voorbereiding op wat komen gaat
Palmzondag

Intocht in Jeruzalem met een weg naar de poort en palmtakken
als teken van overwinning, de weg die Jezus zal gaan is al rood gekleurd 


5e zondag

Jezus vertelt over de graankorrel
Maalsteen met graan: onsterfelijkheid, eeuwig leven
Hart met vergeet-me-nietjes als teken van onvoorwaardelijke liefde
4e zondag

roze doek als teken van reeds doorbrekend licht, de opstanding
Het verhaal van de broodvermenigvuldiging met 5 broden en 2 vissen.
De menigte uitgebeeld door de verschillende kleuren primula (hoop).
3e zondag

Het verhaal uitgebeeld van de handelaren op het tempelplein:
omvergeworpen tafel, zweep, judaspenningen
schaap en rund als offerdieren
boog van wingerd: trouw, je mag je  bij mij, Jezus, thuisvoelen.

 


2e zondag

3 tentjes bedoeld voor Jezus, Elia en Mozes
Wolk van gipskruid bovenaan de berg: stem van God
3 bloemen van Anthurium: de luisterende oren
1e zondag

Basisopstelling: Groene achtergrond: olijfberg
Paarse doek: ingetogenheid, we leven toe naar het lijden en sterven van Christus
beeldje van 2 personen die elkaar omarmen met een witte bloem erachter:
teken van vertrouwen en zorgzaamheid.

juten doek met stenen en zand: woestijn
distels: zorg en kommer
wilgentak met knopjes: teken van nieuw leven

 

 

Het bloemstuk voor Jan Esveldt.
Het is een lente bloemstuk, dat symbool staat voor een nieuw begin.
Jan staat ook aan het begin van een nieuwe periode in zijn leven.
Specifiek staat de kersenbloesem symbool voor het nieuwe begin.
In het bloemstuk zijn rozen verwerkt, die staan voor de liefde voor het vak van predikant dat hij zolang heeft uitgeoefend, maar ook voor de wederzijdse waardering tussen predikant en gemeente.  
De klimop ( hedera) geeft de onverbrekelijke vriendschap tussen Jan en de Vredeskerk gemeente weer.
De Leeuwenbek  symboliseert het kunnen bewaren van geheimen en geeft de vakkundigheid aan waarmee Jan woorden wist te bewaren die hem door gemeenteleden werden toevertrouwd.
De vogelmelk (Ornithogalum arabicum) is aan het bloemstuk toegevoegd , omdat die de zuiverheid weer geeft waarmee Jan het woord van God in de gemeente verspreid heeft.