Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Van de ZWO-groep

Afscheid van de ZWO-groep
In de laatste vergadering van de ZWO-commissie is besloten deze werkgroep, die onder verantwoordelijkheid van de diaconie werkt, op te heffen. De afzonderlijke geledingen zijn niet meer zo functioneel. De afdeling Amnesty is al eerder opgeheven.
De Zendingscollectes zullen voortaan door de Werelddiaken worden gecoördineerd. Dertig jaar lang hebben Gerard van Hamersveld als voorzitter, Annie Michielsen en Trees Hoogstraten zich ingezet voor dit belangrijke werk. Hulp aan de medemens ver bij ons vandaan, in ontwikkelingslanden, voedselvraagstukken en aandacht voor het milieu zijn immers belangrijke aspecten van het diaconale werk in onze kerken. En er is heel veel geld voor nodig.
De diaconie bedankt hen voor hun inzet. Ook Henny van den Brink die de laatste jaren de afdeling Zending beheerde danken wij voor haar werk. De afzonderlijke leden blijven beschikbaar voor hand- en spandiensten zoals bij de organisatie van de Werelddiaconaatszondagen in februari en oktober.

Hartelijk dank, Namens de diaconie

Rinske van de Kaa, Werelddiaken.