Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Juli

In de maand juli is de opbrengst van de busjes bestemd voor het werk van Blessed Generation in Kenia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAG VAKANTIEPROJECT 2015

Namens de kinderen die hebben mee gedaan aan het vakantieproject wil ik u heel hartelijk danken.
We hebben elke donderdag in de zomervakantie een activiteit georganiseerd voor de kinderen van de minima, waaronder de kinderen van de voedselbank.
We hebben geknutseld, poffertjes gegeten, gezwommen, springkussen, speurtocht en zijn met de bus naar de Julianatoren geweest.
De 10 tot 12 jarigen zijn met de auto naar Walibi geweest.
Zoals u ziet veel variatie. Er deden gemiddeld 40 kinderen mee per activiteit.
We hebben leuke en gezellige dagen gehad. Blijde gezichten bij de kinderen en ouders. Leuk om te zien dat er vriendschappen opbloeien. Kinderen die ook op de andere dagen elkaar opzoeken. De laatste dag hebben we afgesloten met een barbecue.
Hier waren ook de ouders voor uitgenodigd. Gezellig.

Naast de bijdragen van een aantal kerken, waren ook bedrijven bereid om ons te sponsoren.

Namens de kinderen, bedankt voor uw bijdragen.

Samen met de vrijwilligers kunnen we terugkijken op een goede zomervakantie.

Gezien Schoo

Op naar de zomer van 2016.