• Start
  • Disclaimer-privacy-avg

Disclaimer, Privacy & AVG

Algemeen
De website van de Vredeskerk Nijkerk is met de grootst mogelijke zorg ontworpen en gebouwd. De Vredeskerk Nijkerk behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen. Daarnaast spant de Vredeskerk Nijkerk zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Vredeskerk Nijkerk.

Auteursrecht
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Vredeskerk Nijkerk nooit aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Vredeskerk Nijkerk. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Vredeskerk Nijkerk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. De tekst van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

De website van de Vredeskerk Nijkerk is in augustus 2018 ontworpen en gebouwd door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wordt onderhouden door het Kerkelijk Bureau van de Vredeskerk Nijkerk.

Het auteursrecht van de foto's van de Vredeskerk Nijkerk (interieur en exterieur) ligt bij Gerrit van de Veen
en Gideon Esveldt.

Webmaster
Neem voor technische vragen/opmerkingen over deze website contact op met
Robert van de Ven: E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De Wet op de Privacy

Sinds 2018 is de Wet op de Privacy van kracht. Een zeer uitgebreide regelgeving om uw privacy te waarborgen. Als lid van de Vredeskerk zijn uw persoonlijke gegevens zéér veilig ondergebracht in de Landelijke Registratie van de PKN-leden (LRP). Voor gebruik daarvan zijn alleen de predikant en het Kerkelijk Bureau geautoriseerd. Onder diezelfde AVG-wet valt in principe óók de onderlinge berichtgeving over het wel en wee van onze gemeente, zoals het kerkblad, de nieuwsbrief, de afkondigingen en zelfs de voorbede in onze kerkdienst. 

Het bestaansrecht van een gemeenschap als de Vredeskerk vindt haar basis in het omzien naar elkaar waarin je dingen met elkaar deelt. Het beleid moet erop gericht zijn dat wij daarin zo min mogelijk hinder ondervinden en tegelijk recht doen aan de privacy. Wij gaan ervan uit dat u als lid van de Vredeskerk toestemt dat wij lief, leed en activiteiten met elkaar delen. Ook via de publicitaire middelen. Als u op enigerlei wijze bezwaar heeft tegen publiciteit dan kunt dat schriftelijk melden bij het Kerkelijk Bureau.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van de Vredeskerk Nijkerk gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 
De Vredeskerk Nijkerk gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Op deze website worden ook analytische cookies geplaatst door derden. Dit betreft cookies van Google Analytics om het bezoek aan onze website te meten. De trackingcode is zo ingesteld dat ip-adressen geanonimiseerd worden. De optie 'gegevens delen' met Google is uitgeschakeld en de Vredeskerk Nijkerk maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De bewaartermijn van de gegevens van Google Analytics betreft 14 maanden.


Beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemeen:
De AVG is primair bedoeld ter bescherming van persoonlijke gegevens bij grote ondernemingen, de overheid etc. De AVG is echter in beginsel ook van toepassing voor verenigingen, stichtingen en religieuze organisaties , zoals de Vredeskerk, omdat zij met uw persoonsgegevens werkt. Voor religieuze organisaties is echter een milder regime van toepassing, omdat het delen met elkaar en het omzien naar elkaar een belangrijke pijler is in onze en andere religieuze gemeenschappen.

Uw gegevens:
De Vredeskerk heeft in de eerste plaats een ledenregistratie, waarin uw gegevens zijn opgenomen. 
De ledenadministratie (LRP) voldoet aan alle wettelijke eisen voor wat betreft de persoonsregistratie. Slechts enkele personen binnen de Vredeskerk, waaronder het Kerkelijk Bureau hebben onder strikte geheimhouding toegang tot de gegevens en dan uitsluitend voor intern gebruik (Aktie Kerkbalans bijvoorbeeld). De gegevens worden ook gebruikt voor publicatie vanuit het Kerkelijk Register. U vindt de weerslag daarvan o.a. in het Vredeskerkblad en op de website, waar b.v. nieuw ingekomen leden, verhuizingen, gelukwensen bij verjaardagen, jubilea en overlijdensberichten worden gepubliceerd. Dat mag, vermits u daar toestemming voor verleent. Sinds jaar en dag staat onder het kopje “Kerkelijk Register” de mededeling: “ Wie niet vermeld wil worden in deze rubriek kan dat doorgeven aan het Kerkelijk Bureau” en “Ook kunt u zich op deze wijze laten blokkeren voor bezoek namens het Verjaardagfonds”. 
De Kerkenraad van de Vredeskerk gaat bij de AVG uit van het principe “akkoord, tenzij”. Het is daarbij voor het Kerkelijk Bureau van de Vredeskerk een onmogelijke taak iedereen die in het Register wordt vermeld van tevoren om schriftelijke toestemming van de melding te vragen. Uw persoonsgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan hiervoor weergegeven en worden daarmee alleen verstrekt via de bij de Vredeskerk aangesloten leden met een abonnement op het Vredeskerkblad. 
Het noemen van namen tijdens de kerkdienst ter zake van geboorten, ziekten, overlijden (naamstenen), de bloemen is onderdeel van de gemeenschap die naar elkaar omziet en met elkaar meeleeft. Wij beschouwen dat als een gerechtvaardigde activiteit van onze kerk. Wij zullen deze bekende en gewaardeerde gebruiken voortzetten.

Fotograferen:
Tijdens bijzondere diensten en activiteiten, zoals doop, musicals, concerten, de Startzondag, Jeugdkampen etc. kunnen foto’s gemaakt worden die voor een deel op de openbare website van de Vredeskerk worden gepubliceerd om een ieder te laten delen in de wederwaardigheden binnen de Vredeskerk. Het kan zijn dat u niet vermeld of herkenbaar gefotografeerd wilt worden. Bij de bijzondere evenementen, waarvan de deelnemers bekend zijn (bijv. Jeugdkamp) kan door de organisatoren van tevoren worden gevraagd of iemand er bezwaar tegen heeft om te worden gefotografeerd. Bij andere evenementen (wie komt, wat wel en wat niet) is het voor de Vredeskerk ondoenlijk van tevoren iedereen schriftelijk toestemming te vragen. 
Het dringend verzoek van de Kerkenraad is dan ook om bij aanwezigheid van een dergelijk evenement vooraf aan te geven of u bezwaar hebt tegen publicatie op de website van een foto waarop u duidelijk herkenbaar bent. Het CvK zal in dat geval de websitebeheerder vragen de foto niet te publiceren of terstond te verwijderen. In principe worden er gedurende eerder genoemde evenementen foto’s gemaakt door een “huisfotograaf”. Wij verzoeken u om tijdens deze officiële bijeenkomsten niet zelf te fotograferen.

Bezwaren:
U kunt uw bezwaar melden door middel van een formulier dat  op de tafel in de hal ligt. Ook hier geldt voor u het uitgangspunt: “ akkoord, tenzij”. De Kerkenraad realiseert zich dat iedereen zal moeten wennen aan de nieuwe regelgeving. Wij proberen dat naar eer en geweten en zoveel mogelijk overeenkomstig de AVG te doen. Hebt u vragen of wilt u zich op voorhand ons uw toestemming onthouden, laat dat dan weten aan het Kerkelijk Bureau: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. of via deponering van het ingevulde formulier in de brievenbus van de Vredeskerk.

 

  • Laatste update op .