Bloemengroep

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk jaar. Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van groet en meeleven. Bij de liturgische schikkingen wordt gebruik gemaakt van kleur, vorm en symbolische betekenis van planten en voorwerpen. Ook bij huwelijken en uitvaarten wordt een boeket of bloemstuk verzorgd. Met feestdagen als Kerst en Pasen worden een groot aantal bloemstukjes gemaakt voor zieken en tehuisbewoners. 
Contactpersoon: Mevr. P.M. den Hartogh (Elly), E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


2018 09 18 12.28.08

oogstdienst 2018 2

Oogstdienst 2018                                          

 

1e advent 181e Advent, 2 dec. 2018

De basisschikking bestaat uit een wolk, die elke week lichter wordt.
We groeien naar het licht toe. Ook komt er elke week een kaarsje bij.
Het met-klimop-begroeide kruis staat voor het geloof.
Het thema is immers: “Geloof met me mee”.
Deze zondag staat de lezing over Johannes op Patmos centraal.
Patmos wordt verbeeld door de olijf- en vijgentak.
De 7 rode tulpen symboliseren de 7 gemeenten in Klein-Azië.
Verder zien we een engel met bazuin, die ons het bericht uit de hemel stuurt.
Het reukoffer aan God wordt voorgesteld door het schaaltje met wierookkruiden.

 

 

2e advent 182e Advent, 9 dec. 2018
Vandaag gaat de lezing over Johannes in de woestijn.
De woestijn wordt voorgesteld door een juten doek, met stenen,
zand en cactussen.
We zien het water van de rivier de Jordaan.
Johannes wordt voorgesteld door de witte lelie.
De zonnebloem staat als teken voor de gerichtheid tot God, bekering
en inkeer.

 

 

 

 

 

3e advent 183e Advent, 16 dec. 2018
In de lezing van vandaag, verkondigt de profeet Sefanja: bevrijding.
We mogen onze vreugde uiten voor de vrijheid die we hebben.
De bloemslinger geeft aan dat we iets te vieren hebben.
Het anker met roze roosjes, als teken van van hoop en vreugde.
Vreugde en licht worden voorgesteld door de takken hulst.
De vlinder als symbool voor vrijheid.
De getransformeerde rups vliegt als vlinder uit haar cocon,
de vrijheid tegemoet.

 

 

 

 

4e advent 184e Advent, 23 dec. 2018
Vandaag staat de ontmoeting tussen Maria ( blauwe bloem) en Elizabeth
(de witte bloem), centraal.
In het midden staat het plantje: “Kindje-op-moeders-schoot”.
Ik geloof in dit kind.
We zien een duif als vervulling van de Heilige Geest.

 

 

 

 

 

 

2018 12 23 14.54.32Kerst

Een echt kerststuk in de kleur wit van vreugde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 12 29 12.42.32oudjaar

Cyclaam staat symbool voor het afscheid van 2018.

De klok tikt de laatste minuten weg.

De amaryllis in knop voor de belofte en mogelijkheden van het nieuwe jaar 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veertigdagentijd Liturgische bloemschikkingen 2019

Basisschikking

Bij het thema: ‘Een nieuw begin”, is het getal 8 als uitgangspunt genomen. Op de 8ste dag begint een nieuwe week; de 8ste dag wordt ook wel “de opstandingsdag “genoemd. Het getal 8  wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige oude kerken heeft het doopfond de vorm van het getal 8.

Het getal 8 wordt in de bloemschikking zichtbaar gemaakt door  8 glazen flessen. Ze zijn bekleed met riet, bekend door haar buigzaamheid, het meebewegen. Tussendoor is het water zichtbaar, het nieuwe leven, dat herinnert aan de doop van Jezus en de onze.

Op de paarse doek zijn de flessen elke week anders gerangschikt.

 

1ste zondag van de veertigdagentijd, 10 maart

1e 40dg 191Het thema van vandaag is “kiezen”. In het verhaal van de verzoeking in de woestijn, wordt Jezus voor keuzes gesteld. Ook wij kunnen elke dag kiezen tussen goed en kwaad.

Op het paarse doek zien we het juten doek, met zand, stenen en kleine cactussen, de woestijn voorstellend. De 8 flessen zijn in tweetallen tegenover elkaar gegroepeerd met links het goede en rechts het kwade. Van achter naar voren zien we: 

de hulst (=vrede en licht) tegenover de appel van de erfzonde.

De krokus van het nieuwe begin tegenover de distel, die afweer voorstelt.

De iris, die staat voor vriendschap tegenover de brandnetel, die hatelijkheid verbeeld.

Vooraan het sneeuwklokje van de hoop tegenover de hortensia die onstandvastigheid voorstelt.

 

2e zondag van de veertigdagentijd, 17 maart

2e 40dg 19 1

Het thema van vandaag is “Wakker worden”. Het gaat om de verheerlijking op de berg.

Dat verhaal  wil ons raken, ons wakker maken. Ons wordt al vast een blik gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden, want dat betekent het wanneer  gezegd wordt dat Jezus na ongeveer 8 dagen verder gaat.

De 8 flessen staan in de vorm van het Griekse kruis, dezelfde vorm als de Griekse letter Chi, de eerste letter van het woord Christus. De Helleborus wordt wakker als er nog sneeuw ligt en het nog vriest. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

 

3e zondag van de veertigdagentijd, 24 maart

3e 40dg 19

Het thema van vandaag “Geduld”, komt tot uiting in het verhaal van Lucas 13, waarin wordt opgeroepen om tot inkeer te komen, je leven te veranderen, een nieuw begin te maken.

Ons leven is bedoeld om vrucht te dragen, dat wij iets betekenen voor anderen. Verbeter de wereld, begin bij je zelf. Wij zijn net als een vijgenboom en “de Eeuwige” is de tuinman. Met eindeloos geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.

De 8 flessen staan 2 aan 2 geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De groene grassen verbeelden inkeer en de 8 vijgen verwijzen naar de vijgenboom.

 

4e zondag van de veertigdagentijd, 31 maart

Vandaag ligt er een roze doek over de paarse.4e 40dg 19

Het thema: “Vergeven” staat  vandaag centraal in het verhaal van de verloren zoon. Het gaat om de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God, de God die vergeeft.

De 8 flessen zijn in een achthoek geplaatst. Het feest om de terugkeer van de verloren zoon zien we terug in de bloeiende bloesemtakken en het tere groen.

 

 

5e zondag van de veertigdagentijd, 7 april

5e 40dg 19

Het thema van deze zondag “teruggeven” komt terug in het verhaal van de onrechtvaardige pachters.

Voor het fort zien we een mandje met lelietjes van dalen, het symbool van Christus, de zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt. Dus: teruggeven die wijngaard!De wijngaard is door de pachter verworden tot een gesloten vesting, die zij onrechtmatig hebben ingepikt. De 8 flessen zijn gerangschikt als een gesloten fort waar geen ruimte is voor gesprek of verzoening. We zien zwaardvormige bladeren en tussen de flessen staan blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

 

Palmzondag, 14 april

Palmzondag 19

Juichen staat centraal staat centraal in het verhaal van de intocht in Jeruzalem.

Onder de klanken en palmtakken van psalm 118 komt Jezus als de grote koning, de stad binnen.

De 8 flessen staan verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de “weg”en 4 flessen aan de andere kant.

Gebogen takken en palmblad vormen als het ware een poort.

 

 

 

avondgebeden 19Avondgebeden, 15 - 16 - 17 april

Paarse bloemen als teken van waardigheid en ingetogenheid.

De takken geven verbondenheid weer:

We zijn verbonden door het gebed

 

 

 

 

 

Witte donderdag, 18 april

Witte Donderdag 19

Vandaag gebruiken we 7 flessen , het getal van de volheid.

6 flessen met witte anemonen staan in een cirkel geplaatst. Zij staan voor discipelen.

Ook verwijzen ze naar de 6 werken van barmhartigheid:

  • Geef de hongerigen te eten
  • Geef de dorstigen te drinken
  • Herberg de vreemdelingen
  • Kleed de naakten
  • Verzorg en bezoek de zieken
  • Bezoek de gevangenen

Deze werken zijn  onderdeel aan de opdracht aan de Christelijke gemeente en

de discipelen.

De fles in het midden , met het driekleurig viooltje, verwijst naar het nederig kunnen zijn .

 

 

Goede Vrijdag, 19 aprilGoede Vrijdag 19

Ook vandaag 7 flessen, gevuld met rode of paarse anemonen.

Ze zijn geplaatst in de vorm van het Latijnse kruis.

7 is het heilige getal bij uitstek: 3+4, ofwel het getal van de drie-ene God en vier , het getal van de wereld.

In de hals van de flessen zien we wat houtskool, dood materiaal wat toch vuur kan laten vlammen.

 

 

Pasen, 21 april

Het bloemstuk voor Pasen, in de vorm van een hart, is een ode aan het nieuwe leven, dat we mogen ontvangen door Gods liefde.

Ook de natuur komt weer tot leven en staat  in volle pracht.

Pasen 2019

 

Pinksteren19Pinksteren

Voor het liturgisch bloemstuk zijn rode bloemen gebruikt. Zij symboliseren als vlammen het vuur van de Heilige Geest. De overhangende klimopranken staan symbool voor de vele tongen die gesproken werden.

 

  • Laatste update op .