Bloemengroep

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk jaar. Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van groet en meeleven. Bij de liturgische schikkingen wordt gebruik gemaakt van kleur, vorm en symbolische betekenis van planten en voorwerpen. Ook bij huwelijken en uitvaarten wordt een boeket of bloemstuk verzorgd. Met feestdagen als Kerst en Pasen worden een groot aantal bloemstukjes gemaakt voor zieken en tehuisbewoners. 
Contactpersoon: Mevr. P.M. den Hartogh (Elly), E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


2018 09 18 12.28.08

 

 

 

 

oude en nieuw 2020

Oud en Nieuw 2020/2021

Het onderste gedeelte stelt 2020 voor; het oude hout en het snoeihout, teken van vergankelijkheid.
Het bovenste gedeelte staat voor het nieuwe jaar 2021.
De tulpen symboliseren geloof/gebed;
De hyacinten: hoop op vrede/verzoening;
De rozen: liefde/vertrouwen.
 
Dat we elkaar in het nieuwe jaar mogen laten inspirerendoor geloof, hoop en liefde.

 

 

 

Kerst 2020

kerst 2020

 

4e advent 2020

4e Adventszondag, 20 december 2020

Wat een geschenk!

Maria wordt bezocht door een engel die haar vertelt dat ze een zoon zal krijgen, die ze Jezus moet noemen.

Hij zal de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en koning zijn over Israel.

De Amaryllisbol met knop staat symbool voor de aankondiging:

Er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor iedereen persoonlijk!

 

 
 
 
3e advent 2020

3e Adventszondag, 13 december 2020

 

Ben je er klaar voor?

De profeet Jesaja spreekt mensen moed in: God zal een nieuw begin maken.

Het schors van  de berk en de witte kleur van de Helleborus  symboliseren rechtvaardigheid,De Heer komt nabij. Rechtvaardigheid krijgt de overhand.
maar ook de rechte tak en de kronkeltak:
wat krom is zal recht worden.
Dan breekt de vredestijd aan waarin wolf en lam samen zullen werken.

 

2e Adventszondag, 6 december 2020

Wie ben jij dan wel?Advent 2 2020
Johannes de Doper wordt door de priesters en Levieten ondervraagd:
“Ben jij de Messias?”
Johannes vertelt dat hij dat niet is:
Na hem komt iemand die veel belangrijker is.
Johannes is slechts de wegbereider naar een betere toekomst.
Het groene mos doet denken aan die goede toekomst, de kleur van het Goede Leven.
De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te ervaren is voor iedereen anders.
 
 
 

1e Adventszondag, 29 november 2020

Zie je het al ?Advent 1 2020
Je ziet al dat het zomer wordt, voor het zover is: als de vijgenboom zijn eerste blaadjes krijgt, weet je al dat het gaat gebeuren.
De vijgentak  staat voor het Goede Leven dat in aantocht is.
Niet alleen in de toekomst, maar ook nu.
"Zo kun je ook zien dat de tijd van God er aan komt" vertelt Jezus aan zijn  leerlingen.
Blijf dus goed opletten.
De groengrijze kleur stemt tot nadenken en het materiaal doet denken aan de traditie van Kerst. 

 

 

 

Laatste zondag Kerkelijk Jaar 2020

laatste zondag 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oogstdienst, 1 november 2020 

oogstdienst 2020

 

 Veertigdagentijd 2020

 

1e 40dg 2020

Zondag  1 maart  Stel je voor.

We zien een vierkant houten frame, met een constructie van takjes,
met in het midden een ronde opening, voorstellend een blik op de toekomst,
een stip aan de horizon. Door de stip zien we een teken van leven.
Het volk van Israël, de toekomst tegemoet, op weg naar Pasen.

Vandaag staat het verhaal van Mozes en de brandende braamstruik centraal.
We zien door de stip een Strelitzia, de bloem van vrijheid, stel je voor:
een vrij volk, los van Egypte.
Oranje is de kleur die opvalt: in vuur en vlam, de braamstruik.
God stelt zich aan Mozes voor door zijn naam te noemen.
Ik ben, geef je een opdracht: leid je volk weg uit Egypte.
Mozes moet in vuur en vlam komen om naar de farao te gaan en het volk
uit te leiden.

2e 40dg 2020

 

Zondag 8 maart  Op weg naar Egypte
We zien een vierkant houten frame, met een constructie van takjes,
met in het midden een ronde opening, voorstellend een blik op de toekomst, een stip aan de horizon. Door de stip zien we een teken van leven. Het volk van Israël, de toekomst tegemoet, op weg naar Pasen.

Door de stip zien we een geranium, die staat voor ontmoeting. Mozes en Aaron moeten het volk van Israël weer een teken van leven geven door de farao te ontmoeten en hem te bewegen het volk te laten gaan.
In dit land zijn ze niet gelukkig.

 

 

 

 

oud en nieuw 2019 2020

Oud en nieuw 2019-2020

Naar Openbaring 1, vers 8: God is de Alfa en de Omega van ons leven. Hij staat aan het begin en einde, vanaf het moment van onze geboorte, maar ook als we het aardse leven achter ons laten.
Zo mogen we terugkijken op het afgelopen jaar. De bruin geworden beukentak, de vergankelijkheid, staat hier voor symbool.
We blikken vooruit naar een nieuw, levend, vruchtbaar jaar, verbeeld door de hyacintjes in de knop.
2019-2010: een einde en een begin.

 

 

 

Kerst 2019

 

kerst 2019 2

“Het licht schijnt in de duisternis”.

De kroon op al de 4 kransen van de afgelopen Adventsweken, is de bol in de top,
vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid en licht, omdat leven veel licht
nodig heeft.
De bol is een tegenhanger van de hemel, die we als een koepel waarnemen.
De lichtjes zijn de sterren. Johannes geeft ons 3 steunpunten waarop ons
geloof kan rusten namelijk: woord, licht en leven.
Met het licht van Kerst wordt het Woord levend, als genade en zege van God.

 

 

Advent 2019

De symbolische bloemschikking voor deze Adventstijd is gebaseerd
op het boek Micha. Hij had veel kritiek op de maatschappij,
maar wees daarbij steeds op een hoopvolle toekomst.
Zo mogen we toegroeien naar het licht, de geboorte van Jezus.
Rondom een glazen vaas zijn 3 zonnebloemstengels geplaatst,
symboliserend de drie-eenheid of: ik-jij-God.
Elke week komt er een krans boven, verder opgroeiend naar het licht.

 

1e advent 191e advent

“God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan.
Als een redder die zijn kudde verzamelt”.

De krans stelt een oneindige
cirkel van stekelig groen voor. Het is een beschermende omheining voor
de kudde, die we herkennen aan de schapenwolvlokjes.

 

 

 

 

2e advent 192e advent

“Hij zal rechtspreken tussen vele volken, hen terechtwijzen. Wapens worden omgesmeed tot ploegscharen”.

In deze 2ekrans zien we Eucalyptus, als symbool voor het zelfreinigend
vermogen. De mens is in staat om zichzelf te ontdoen van het kwade.
De puntblaadjes stellen de ploegscharen voor. Zo leren wij de vrede en
leven we toe naar de komst van de Vrede-brenger.

 

 

3e advent 193e advent
“De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat Hij
van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God."

De 3e krans heeft het groen van de Thuja, de levensboom.
Hij straalt kracht uit en ruikt aangenaam. De geregen pindanootjes staan
als symbool om rechtvaardig te zijn, lief te hebben en om ruimhartig te delen
van wat wij ontvangen, met elkaar, maar ook met de vogels en andere dieren.

 

 

 

4e advent 194e advent

De 4e krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, de kleur van leven,
symbool van trouw. Hij groeit overal om en door heen, met sterke
hechtwortels. De weg ten leven gaat met omwegen, net als de kronkelige
klimop. Zijn bessen geven voedsel aan bijen en hommels, als alles al bijna
uitgebloeid is. De witte bessen geven aan, dat we steeds dichter bij het
beloofde licht komen

 

 

 

oogstdienst 2019

Oogstdienst 2019

De gele bloemen verwijzen naar de zon. (het licht)

De grote pompoen naar groei,

want zonder licht geen groei.

 

  

 

Pinksteren19

Pinksteren 2019

Voor het liturgisch bloemstuk zijn rode bloemen gebruikt. Zij symboliseren als vlammen het vuur van de Heilige Geest. De overhangende klimopranken staan symbool voor de vele tongen die gesproken werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

19 mei 2019  Afscheid en bevestiging ambtsdragers

 

Pasen 2019, 21 april

Het bloemstuk voor Pasen, in de vorm van een hart, is een ode aan het nieuwe leven, dat we mogen ontvangen door Gods liefde.

Ook de natuur komt weer tot leven en staat  in volle pracht.

 

Pasen 2019

                                   Laat, Heer,  ons hart U toebehoren  Pasen :

 

Veertigdagentijd Liturgische bloemschikkingen 2019

Basisschikking

Bij het thema: ‘Een nieuw begin”, is het getal 8 als uitgangspunt genomen. Op de 8ste dag begint een nieuwe week; de 8ste dag wordt ook wel “de opstandingsdag “genoemd. Het getal 8  wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige oude kerken heeft het doopfond de vorm van het getal 8.

Het getal 8 wordt in de bloemschikking zichtbaar gemaakt door  8 glazen flessen. Ze zijn bekleed met riet, bekend door haar buigzaamheid, het meebewegen. Tussendoor is het water zichtbaar, het nieuwe leven, dat herinnert aan de doop van Jezus en de onze.

Op de paarse doek zijn de flessen elke week anders gerangschikt.

 

Goede Vrijdag, 19 aprilGoede Vrijdag 19

Ook vandaag 7 flessen, gevuld met rode of paarse anemonen.

Ze zijn geplaatst in de vorm van het Latijnse kruis.

7 is het heilige getal bij uitstek: 3+4, ofwel het getal van de drie-ene God en vier , het getal van de wereld.

In de hals van de flessen zien we wat houtskool, dood materiaal wat toch vuur kan laten vlammen.

 

Witte Donderdag 19

Witte donderdag, 18 april

Vandaag gebruiken we 7 flessen , het getal van de volheid.

6 flessen met witte anemonen staan in een cirkel geplaatst. Zij staan voor discipelen.

Ook verwijzen ze naar de 6 werken van barmhartigheid:

  • Geef de hongerigen te eten
  • Geef de dorstigen te drinken
  • Herberg de vreemdelingen
  • Kleed de naakten
  • Verzorg en bezoek de zieken
  • Bezoek de gevangenen

Deze werken zijn  onderdeel aan de opdracht aan de Christelijke gemeente en

de discipelen.

De fles in het midden , met het driekleurig viooltje, verwijst naar het nederig kunnen zijn .

 

avondgebeden 19Avondgebeden, 15 - 16 - 17 april

Paarse bloemen als teken van waardigheid en ingetogenheid.

De takken geven verbondenheid weer:

We zijn verbonden door het gebed

 

 

 

 

 

 

Palmzondag 19

Palmzondag, 14 april

Juichen staat centraal staat centraal in het verhaal van de intocht in Jeruzalem.

Onder de klanken en palmtakken van psalm 118 komt Jezus als de grote koning, de stad binnen.

De 8 flessen staan verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de “weg”en 4 flessen aan de andere kant.

Gebogen takken en palmblad vormen als het ware een poort.

 

 

5e zondag van de veertigdagentijd, 7 april

5e 40dg 19

Het thema van deze zondag “teruggeven” komt terug in het verhaal van de onrechtvaardige pachters.

Voor het fort zien we een mandje met lelietjes van dalen, het symbool van Christus, de zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt. Dus: teruggeven die wijngaard!De wijngaard is door de pachter verworden tot een gesloten vesting, die zij onrechtmatig hebben ingepikt. De 8 flessen zijn gerangschikt als een gesloten fort waar geen ruimte is voor gesprek of verzoening. We zien zwaardvormige bladeren en tussen de flessen staan blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

 

4e zondag van de veertigdagentijd, 31 maart

Vandaag ligt er een roze doek over de paarse.4e 40dg 19

Het thema: “Vergeven” staat  vandaag centraal in het verhaal van de verloren zoon. Het gaat om de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God, de God die vergeeft.

De 8 flessen zijn in een achthoek geplaatst. Het feest om de terugkeer van de verloren zoon zien we terug in de bloeiende bloesemtakken en het tere groen.

 

 

 

3e zondag van de veertigdagentijd, 24 maart

3e 40dg 19

Het thema van vandaag “Geduld”, komt tot uiting in het verhaal van Lucas 13, waarin wordt opgeroepen om tot inkeer te komen, je leven te veranderen, een nieuw begin te maken.

Ons leven is bedoeld om vrucht te dragen, dat wij iets betekenen voor anderen. Verbeter de wereld, begin bij je zelf. Wij zijn net als een vijgenboom en “de Eeuwige” is de tuinman. Met eindeloos geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.

De 8 flessen staan 2 aan 2 geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De groene grassen verbeelden inkeer en de 8 vijgen verwijzen naar de vijgenboom.

4e advent 184e Advent, 23 dec. 2018
Vandaag staat de ontmoeting tussen Maria ( blauwe bloem) en Elizabeth
(de witte bloem), centraal.
In het midden staat het plantje: “Kindje-op-moeders-schoot”.
Ik geloof in dit kind.
We zien een duif als vervulling van de Heilige Geest.

 

 

 

 

 

 

 

3e advent 183e Advent, 16 dec. 2018
In de lezing van vandaag, verkondigt de profeet Sefanja: bevrijding.
We mogen onze vreugde uiten voor de vrijheid die we hebben.
De bloemslinger geeft aan dat we iets te vieren hebben.
Het anker met roze roosjes, als teken van van hoop en vreugde.
Vreugde en licht worden voorgesteld door de takken hulst.
De vlinder als symbool voor vrijheid.
De getransformeerde rups vliegt als vlinder uit haar cocon,
de vrijheid tegemoet.

 

 

 

 

2e advent 182e Advent, 9 dec. 2018
Vandaag gaat de lezing over Johannes in de woestijn.
De woestijn wordt voorgesteld door een juten doek, met stenen,
zand en cactussen.
We zien het water van de rivier de Jordaan.
Johannes wordt voorgesteld door de witte lelie.
De zonnebloem staat als teken voor de gerichtheid tot God, bekering
en inkeer.

 

 

 

 

 

1e advent 181e Advent, 2 dec. 2018

De basisschikking bestaat uit een wolk, die elke week lichter wordt.
We groeien naar het licht toe. Ook komt er elke week een kaarsje bij.
Het met-klimop-begroeide kruis staat voor het geloof.
Het thema is immers: “Geloof met me mee”.
Deze zondag staat de lezing over Johannes op Patmos centraal.
Patmos wordt verbeeld door de olijf- en vijgentak.
De 7 rode tulpen symboliseren de 7 gemeenten in Klein-Azië.
Verder zien we een engel met bazuin, die ons het bericht uit de hemel stuurt.
Het reukoffer aan God wordt voorgesteld door het schaaltje met wierookkruiden.

 

 

 

 

oogstdienst 2018 2

Oogstdienst 2018                                          

 

 

 

 

 

 

  • Laatste update op .