Diaconaat

Veranderen de tijden echt? "Vroeger" was de diaconie hoofdzakelijk belast met de "armenzorg". Is dat verleden tijd?  Nauwelijks. 
Ondanks alle sociale voorzieningen zijn er nog steeds mensen die het financieel niet kunnen bolwerken. De basistaak van de diaconie is bepaald niet veranderd en wij zijn er om hulp te bieden aan mensen in financiële nood en om te helpen bij problemen in de doolhof van die sociale voorzieningen of de weg naar instanties. Een verzoek om hulp zal altijd met de nodige en gebruikelijke discretie worden behandeld. 
Een diaken heeft net als de andere ambtsdragers een ambtsgeheim.

De diakenen hebben concreet tot taak:

  • te helpen, waar geen helper is
  • de nood binnen en buiten de gemeente te signaleren
  • weg te wijzen in het oerwoud van regelgeving en maatschappelijke instellingen
  • al die initiatieven nemen, die hulp bieden in materiële en immateriële zin: bezoek van zieken en bejaarden, jeugdwerk- en vakantieprojecten.

De taak van de diaken tijdens de eredienst bestaat uit het inzamelen van de gaven en tijdens het Heilig Avondmaal heeft de diaken weer zijn oorspronkelijke functie van tafeldienaar, de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord diakonos (=dienaar/bemiddelaar). 
Tijdens deze dienst zijn er twee diaconale aspecten. Wij gedenken het offer van Jezus aan het kruis en wij delen in de gemeenschap de liefde van God. Daarnaast mogen wij ook uitdelen. 
De gaven bij en na het Heilig Avondmaal horen er onlosmakelijk bij. Ze zijn niet bedoeld om de onkosten te dekken, maar zijn bestemd voor die ander die het minder heeft dan wij.

De diaconie verzorgt verder de bloemengroeten aan zieke en oudere gemeenteleden na de eredienst en de oogstdienst en zendt Paas- en Kerstgroeten.

Andere doelen zijn de landelijke doorzendcollectes van Kerk-in-Actie en de maandelijks wisselende busjesprojecten voor speciale binnen- en buitenlandse, kleinschalige projecten.
Gemeenteleden die een (kleinschalig) doel ter ondersteuning door de diaconie, middels collecte of busjesproject, willen aandragen, worden van harte uitgenodigd dit te doen via E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De inkomsten van de diaconie zijn (meestal) de opbrengsten van de tweede collecte tijdens de eredienst, de collecten tijdens het Heilig Avondmaal en giften. Ons bankrekeningnummer is NL38 RABO 0373 7385 28, t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente Vredeskerk Nijkerk en wij zijn bereikbaar via
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Laatste update op .