Bloemengroet

De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar ………

Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente. 
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt. 
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen. 
Hij/zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen, wordt doorgegeven hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd. 
Na de dienst brengt een gemeentelid of de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken. 

U kunt ook iets doen: 

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied eens aan de bloemen weg te brengen. 
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is. 
Aafke Komduur: (033) 2458527.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.

  • Laatste update op .