Werelddiaconaat, zending & milieuzaken

De diaconie biedt hulp aan de medemens. Dat is ook de mens ver van ons vandaan in de ontwikkelingslanden. Voor dit werelddiaconaat is ontzettend veel geld nodig en regelmatig worden er dan ook collectes gehouden voor mensen in de Derde Wereld of in rampgebieden.
Ook houdt de diaconie zich bezig met inzamelingen voor projecten in eigen land. 

  • Zending omvat de bewustmaking van het werk van de zending, zoals dat voornamelijk vanuit het zendingsbureau in Utrecht geschiedt. Voor dit werk worden diverse collectes gehouden in de loop van het jaar. In de hal van de kerk staat een bus voor gebruikte postzegels en kaarten, oud geld, oude mobieltjes en lege inktcartridges en toners .
  • Voor Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking worden dan ook collectes gehouden voor dit werk. Twee keer per jaar, de eerste zondag van februari en de tweede zondag van oktober zijn zondagen voor het Werelddiaconaat.
  • Vanwege onze opdracht voor een goed beheer van Gods schepping besteden wij aandacht aan het milieu.

 

  • Laatste update op .