Werelddiaconaat, zending & milieuzaken

Ook op een andere manier wordt hulp aan de medemens geboden. Dat is dan veelal de mens ver van ons vandaan in de ontwikkelingslanden. Voor dit werelddiaconaat is ontzettend veel geld nodig en regelmatig worden er dan ook collectes gehouden voor mensen in de Derde Wereld of in rampgebieden.
Ook houdt de diaconie zich bezig met inzamelingen voor projecten in eigen land. Vanwege onze opdracht voor een goed beheer van Gods schepping trachten we aandacht te besteden aan het milieu.

  • Zending omvat de bewustmaking van het werk van de zending, zoals dat voornamelijk vanuit het zendingsbureau in Utrecht geschiedt. Voor dit werk worden diverse collecten gehouden in de loop van het jaar. In de hal van de kerk staan bussen voor gebruikte postzegels en kaarten.
  • Voor Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is veel geld nodig en er worden dan ook collecten gehouden voor dit werk. Twee keer per jaar, de eerste zondag van februari en de tweede zondag van oktober zijn zondagen voor het Werelddiaconaat.
  • Vanwege onze opdracht voor een goed beheer van Gods schepping besteden wij aandacht aan het milieu.

 

  • Laatste update op .