Pastoraat

Vredeskerk pastoraat = echte aandacht voor de ander
De geloofsgemeenschap in de Vredeskerk wordt beleefd in de eredienst en in de vele activiteiten waarbij mensen als vrijwilligers of deelnemers actief zijn. Het woord "pastoraat" zegt iets over de kwaliteit van het contact tussen mensen: echte aandacht voor de ander en elkaar ontmoeten. Aandacht, waarbij we ruimte maken voor Gods Geest, zodat zijn nabijheid ook ervaren kan worden.
Pastoraat kan in de vorm van een gesprek of een bezoek, uitmondend in een ontmoeting van betrokkenheid en verbondenheid. 
Vanuit deze contacten kunnen duurzame verbindingen tussen gemeenteleden ontstaan. 
In deze visie behoort pastoraat tot de verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden.
De kerkenraad heeft echter een bijzondere verantwoordelijkheid en legt de uitvoering van pastoraat bij de predikanten, ouderlingen (consistorieberaad) en pastorale bezoekers. 

Het samen koffie drinken na afloop van de zondagse eredienst is ook een vorm van aandacht voor elkaar, evenals het samen optrekken tijdens de zondagmorgenwandelingen.

Pastoraat en diaconie
Pastoraat en diaconie raken elkaar en vullen elkaar aan. In het pastoraat ontmoeten wij elkaar in de geestelijke inspiratie van ons geloof. In de diaconale taak geven we daar ook materieel vorm aan. In het klein bijvoorbeeld met de zondagse bloemengroet, een bloemen- of fruitgroet na de oogstdienst of met Paas- en Kerstattenties. In het groot o.a. bij financiële ondersteuning, schuldsanering en ontwikkelingshulp. Voor de financiële ondersteuning en schuldsanering wordt gebruik gemaakt van het Nijkerks Diaconaal Beraad.

Organisatie
Het pastoraat in de Vredeskerk is er om ruimte te bieden aan gemeenteleden, die in al hun verscheidenheid (zinvolle) ontmoetingen op prijs stellen. We gaan uit van de vraag, willen nabij zijn waar onze nabijheid op prijs wordt gesteld. 
Daarnaast zijn er gelegenheidsbezoekers die zorg dragen voor de bezoeken bij nieuw ingekomen leden, geboortes en huwelijksjubilea.

Ouderling bijzondere diensten
De ouderling bijzondere diensten heeft een coördinerende en uitvoerende functie bij zowel rouwdiensten als huwelijksdiensten. 
Ook coördineert of verzorgt deze de bezoeken bij huwelijksaanvragen: mevr. E. van der Hulst- Bouw (Elly) en dhr. M. Lagemaat (Rien)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

vredeskerk aandachtHeilig Avondmaal in woonzorgcentra
De coördinatie van het Heilig Avondmaal in de woonzorgcentra is in handen van de diaconie. Binnen Nijkerk is afgesproken dat de Gereformeerde Kerk het initiatief neemt en bij de Vredeskerk is de secretaris van de diaconie de coördinator: 
Dhr. H. Meijer (Rik), E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Afgevaardigden van de Vredeskerk voor de Avondmaalsdiensten: 
Dhr. M. Lagemaat (Rien) en Mevr. A. Komduur (Aafke), 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Consistorieberaad
Het consistorieberaad van onze Vredeskerkgemeente bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de ouderling bijzondere diensten. Voorzitter van het consistorieberaad is ouderling Mevr. C.M. Versluis-Bijl. 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Zieken
Wij verzoeken u om ziekenhuisopname per email of telefonisch door te geven aan de predikant. Initiatief tot bezoek kan vanuit de kerk, maar ook vanuit uzelf. Schroom niet om kenbaar te maken dat u bezoek op prijs stelt. Denkt u a.u.b. niet: "de dominee heeft het al zo druk", want er is altijd een moment vrij te maken. U kunt direct met de predikant contact opnemen. De predikant neemt ook zelf initiatief om een afspraak te maken of bezoekt gemeenteleden zonder afspraak. Ds. P.J. Huiser (Pieter). E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Ontmoeting na de eredienst
“Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij het koffie drinken”. Een groep gemeenteleden verzorgt dit. Het is een moment van ontmoeting van en voor gemeenteleden. Er wordt belangstellend naar elkaars wel en wee geluisterd, over de dienst nagepraat en nieuwe contacten worden gelegd. Men kan een bron van inspiratie zijn als gesprekspartner en medegelovige. Ook een belangrijk onderdeel voor de onderlinge gemeenteband. We hopen ook u eens te kunnen ontmoeten. 

Heeft u interesse om actief te zijn in de Vredeskerk koffiedienst? Kom eens vrijblijvend langs.

Informatie bij: Dhr. G. van de Veen (Gerrit). E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Zondagmorgen wandelgroep
Vier keer per jaar wordt een wandeling georganiseerd in het buitengebied van Nijkerk. Op zondagmorgen om 8.00 uur verzamelen we bij de Vredeskerk (zaleningang) en rijden per fiets of met eigen auto naar de plaats van vertrek. Na een wandeling van ruim een uur komen we weer samen bij de kerk aan en genieten daar van een kopje koffie of thee en dan sluiten we ons aan bij de andere kerkgangers. 
De data zijn te vinden in de kalender

Aanmelden kan bij dhr. P. Nagel (Paul) en mevr. W. van Vulpen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

  • Laatste update op .