Periodieke gift

Zoals bekend zijn giften aan een ANBI-instelling zoals de Vredeskerk aftrekbaar voor de belasting.

U kunt een extra belastingvoordeel behalen door een toezegging van meerdere jaren achtereen (minimaal 5 jaar).

Als u van die regeling gebruik wilt maken kunt u dit aangeven bij het Kerkelijk bureau.

  • Laatste update op .