Komende diensten/activiteiten

Heidelberg en Rome
Dinsdag 29 September 2020, 20:00
Hits : 100
Contact Bea Berends
Inleider: Wouter van Voorst uit Coevorden
Wouter van Voorst schreef het boekje ‘Heidelberg en Rome’ tijdens een onbetaald sabbatical. Hij vergelijkt twee bekende catechismussen: de Heidelbergse catechismus (1563) en de catechismus van de katholieke kerk (1992). Ze gelden als vertegenwoordigers van klassiek protestantisme en katholicisme. Allerlei ‘hete hangijzers’ passeren de revue. Daarbij wordt soms groot verschil zichtbaar, soms diepgaande overeenstemming in het geloof. Op deze avond komen twee onderwerpen aan bod: de maagd Maria en de sacramenten. Is Maria iemand die een rol kan spelen in ons geloofsleven? Hoe dan? Is zij voor katholieken iemand die als godin aanbeden wordt? Zijn protestanten van ‘ave Maria’ naar ‘tabé Maria’ gegaan? En de
sacramenten, welke rol spelen deze in ons geloofsleven?
Hoeveel zijn er eigenlijk? De ontmoeting tussen verschillendgelovigen dwingt tot bezinning, en dat is altijd een verrijking.
Info: Bea Berends (033-2456999 / 06-10477789)
Locatie Vredeskerk, Van Reenenpark 23