Nieuwe liturgische liederen

Liederen voor de liturgie van de herfsttijd:
* 229e Gloria
* 404e Heilig


Liederen voor de liturgie van de zomertijd:

* Heer ontferm U
* Halleluja
* Amen

Liturgie voor de 50-dagentijd:

* 301j Kyrië
* 338j Halleluja
* 324 Wat vrolijk over u geschreven

Tijdens de 40-dagentijd worden er nieuwe liturgische gezangen geïntroduceerd. Deze liederen vindt u op het liturgieblad in de kerk en in het liedboek. Om deze liederen te leren kennen, kunt u ze hier alvast beluisteren (klik hiervoor op het betreffende lied hieronder). De opnames zijn gemaakt door leden van de cantorij.

Het gaat om de volgende liederen:
* 291c Onze Hulp
* 301a Kyrie
* 311 Wij kiezen voor de vrijheid (lied bij de tien woorden)
* 339f Acclamatie bij de gebeden
* 369b Onze Vader
* Een slinger van verhalen (projectlied van de kindernevendienst 2022)

 

 

  • Laatste update op .