Waar wij voor staan

Onze kernwaarden....

De Vredeskerk is een open gemeente van Christus, waarin:

  • wij God, onze medemens en onszelf hopen te ontmoeten
  • de erediensten centraal staan en ruimte is voor verschillende geloofsuitingen
  • wij ons aangesproken weten door Gods Woord als richtlijn voor het leven
  • de Bijbelse boodschap wordt vertaald naar het dagelijks leven
  • we voorwaarden scheppen om een ieder tot zijn recht te laten komen
  • iedereen door de activiteiten betrokken wordt bij de opbouw en vorming van onze gemeente
  • aandacht is voor contacten met andere (kerkelijke) organisaties
  • we beseffen deel uit te maken van een groter geheel en daarom verantwoordelijkheid willen dragen voor de samenleving.

 

  • Laatste update op .