Home
Actueel
Geledingen
Contact
De Vredeskerk
Jeugdwerk
 
 
Kerkelijkbureau
Aanmelden
Adressen / Contact
Externe Links
     

Ledenadministratie

In het kader van de privacy-wetgeving is het niet meer toegestaan dat de burgerlijke overheid mutaties in de Gemeentelijke Basis- Administratie van Persoonsgegevens (GBA), voorheen het bevolkingsregister zomaar doorgeeft aan de kerken.

Hiervoor dienen de kerkleden uitdrukkelijk toestemming te verlenen en dan betreft het nog slechts een paar soorten mutaties. Het is daarom van groot belang dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zoals huwelijk en echtscheiding, een geboorte in uw gezin en wijzigingen van uw adres doorgeeft aan het kerkelijk bureau.

Het is van uitermate groot belang dat de kerk beschikt over een betrouwbare registratie van haar leden.
Verzuim daarom niet uw mutaties door te geven.

Mutaties doorgeven

Dit kan per post, per telefoon of on-line door middel van een formulier.
Kerkelijk bureau Vredeskerk: Mw. Reijnen. Telefoon: 245 46 94 op maandagochtend tussen 09.00 en 11.30 uur en op donderdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur. Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken.

Het E-mailadres: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl