Ontmoeten

Bij het menu-onderdeel 'Ontmoeten' treft u samenkomsten aan waarin we onderzoeken en bespreken wat Gods Woord ons in deze tijd nog te zeggen heeft. Er worden persoonlijke uitnodigingen verzonden. Wie per abuis geen uitnodiging ontvangt kan zich opgeven bij de predikant. Ook overige informatie kunt u bij hem inwinnen.
 

 

 

  • Laatste update op .