College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en gebouwen van onze Vredeskerkgemeente. Daaronder vallen niet de middelen van de Diaconie. Die is financieel onafhankelijk. Het College van Kerkrentmeesters telt 6 leden (Voorzitter, secretaris, penningmeester, boekhouder en 2 facilitair managers). 5 daarvan zijn ambtsdrager. De boekhouder is functiegebonden en maakt geen deel uit van de kerkenraad.

De belangrijkste inkomensbronnen van onze Vredeskerk zijn de jaarlijkse vrijwillige bijdragen, collectes en giften. Jaarlijks organiseren wij de "Actie Kerkbalans", waarbij wij alle leden van onze Vredeskerk vragen hun vrijwillige bijdrage nog eens onder de loep te nemen en een nieuwe toezegging te doen.

Onze uitgaven bestaan onder andere uit de traktementen voor onze predikant, afdrachten aan de overkoepelende (PKN-) organen, salaris voor de kerkmeester, medewerker kerkelijk bureau, de cantor-organist en de kosten van beheer en onderhoud van de gebouwen, maar óók nieuwe investeringen om bij te blijven in de snelle ontwikkelingen van deze (digitale) tijd.

Allemaal "zakelijke" werkzaamheden dus, maar het merendeel van de kerkrentmeesters is óók ouderling en dus ambtsdrager. Zij het met een speciale opdracht: het faciliteren van de activiteiten van alle geledingen in onze Vredeskerk. Daartoe in de gelegenheid gesteld door uw bijdragen.

 

  • Laatste update op .