Avondgebed 19/3/2020 online beschikbaar

Een avondgebed op internet

Sinds afgelopen week is ons leven drastisch veranderd. Iedereen merkt daar iets van. Als gemeente ondervinden wij bijvoorbeeld de veranderingen in hele andere manieren van kerkdiensten en avondgebeden. We komen niet meer bij elkaar in een ruimte van steen, maar in een ruimte van geloof. Daarin zijn we met elkaar verbonden.

Zoals u hebt gemerkt worden de kerkdiensten live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl . Op de donderdagen in de veertigdagentijd was een reeks avondgebeden gepland. Ook zij krijgen een andere vorm. Zij zullen van tevoren opgenomen worden. Hans van Haeften zal deze avondgebeden muzikaal omlijsten. Zelf zal ik de Schriftlezing, een gebed en een meditatie verzorgen. Zo bereiden wij ons op een andere manier voor op Pasen.

Het avondgebed van 19 maart zal beginnen met Psalm 25. Ik zal couplet 2 voorlezen. Hans zal deze psalm spelen. We lezen uit Exodus 34: 8-10. Ik spreek een meditatie uit en een gebed. En dan zullen we afsluiten met het lezen van en luisteren naar Lied 250: 1, 2 en 3.

Ik wens u alle goeds bij het luisteren naar deze avondgebeden

Klik hier om het avondgebed van donderdag 19 maart 2020 te beluisteren!

ds. Pieter J. Huiser

  • Laatste update op .