Avondgebed 6/4/2020 online beschikbaar

Een avondgebed op internet
De afgelopen weken is ons leven drastisch veranderd. Iedereen merkt daar iets van. Als gemeente ondervinden wij bijvoorbeeld de veranderingen in hele andere manieren van kerkdiensten en avondgebeden. We komen niet meer bij elkaar in een ruimte van steen, maar in een ruimte van geloof. Daarin zijn we met elkaar verbonden.

Zoals u hebt gemerkt worden de kerkdiensten live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Op de donderdagen in de veertigdagentijd was een reeks avondgebeden gepland. Ook zij krijgen een andere vorm. Zij zullen van tevoren opgenomen worden. Hans van Haeften (orgel en piano) en Margriet van de Kaa (sopraan) verzorgen het muzikale gedeelte van deze avondgebeden. In de Stille Week zijn gemeenteleden lector. Zo bereiden wij ons op een andere manier voor op Pasen.

Op 6 april zal Stefan Pompe van Meerdervoort onze lector zijn. Margriet zal Psalm 27: 1, 2 zingen, begeleid door Hans. We lezen uit Marcus 11; 12-26. Hans zal een stuk spelen van Pierre du Mage (1674 - 1751): uit Livre d'orgue: Tierce en taille. Verder luisteren we naar lied 536: 1, 2, 3, 4 en lied 244: 1, 2 en 3.
We wensen u alle goeds bij het luisteren naar deze avondgebeden

Klik hier om het avondgebed van maandag 6 april 2020 te beluisteren!

ds. Pieter J. Huiser

  • Laatste update op .