Verslag startzondag 2018 (met foto's)

Als je op zaterdagmiddag om 16.00 uur drukte bij de kerk ziet, weet je dat het weer tijd is voor de Startzondag. De zalen worden klaargemaakt, het bloemstuk met de muzieknoten geïnstalleerd, de tent opgezet, het springkussen, de catering en djembé’s bezorgd, zodat alles klaarstaat voor een feestelijke zondag.

En, het werd een feestelijke zondag, met mooi weer en allerlei bijzondere belevenissen: In de kerkzaal werd voor de dienst een leuke film vertoond van de jeugdkapel, waarop de jongeren uitdrukkingen uitbeeldden (Hints) rond het thema muziek. In de kerk probeerden we ook mee te raden!

Om 10 uur begon de dienst met stilte.  Vanwege het afscheid van Crinoline Boas als cantor, en het voorstellen van Hans van Haeften als nieuwe cantor-organist zou het een zangdienst worden met als titel “Het hoogste Lied.”  Dat was ook de titel van het aanvangslied: een vrolijk, steeds hoger wordend kinderlied.  Crinoline had een selectie gemaakt uit het repertoire van de cantorij, waarbij het Halleluja van Handel letterlijk en figuurlijk het hoogste lied was. Er werd volop gezongen en gemusiceerd: Petry begeleidde op piano, soms samen met Hans op het orgel en Crinoline speelde blokfluit. In filmpjes vertelde Crinoline over haar muzikale achtergrond, het ontstaan van de cantorij, het bijzondere van de cantorij, en sprak zij haar wens uit dat we haar opvolger een goede ontvangst zouden bieden. Hans vertelde over zijn opleiding en ervaring en over wat zijn bijdrage zou kunnen zijn aan muziek de Vredeskerk.

We hoorden in de gebeden en de preek dat we niet het hoogste lied zingen, omdat we allemaal heel vrolijk of succesvol zijn, maar gewoon omdat we geloven in God, die de toekomst voor ons opent, ook al lijken alle deuren gesloten, omdat God ons aan elkaar geeft om tot zegen te zijn in de wereld om ons heen. Dat hoogste lied is het hoogste lied omdat het voortkomt uit het geloof in die God die ons niet laat stilstaan bij wat nu eenmaal zo is, maar die ons onrustig maakt en aanzet om recht te doen en te zoeken wat Gods recht zou kunnen zijn. Om met de beroemde woorden uit de science fiction serie Star Trek te spreken: “to boldly go where no man has gone before.”  Of om het in gelovige woorden te zeggen:  “om Jezus te volgen en steeds weer het koninkrijk van God te zoeken.”

De kinderen kwamen vrolijk de kerk in met zelfgemaakte instrumentjes en het lied: “Maak een vrolijk geluid voor de Heer”. Crinoline droeg het dirigeerstokje, dat ze nooit gebruikt heeft, over aan Hans, die het lied “Zoals de regen” –met stokje- dirigeerde.

Na de dienst sprak onze voorzitter, Aleid Callenbach een woordje. Ze bedankte Nico voor zijn diensten als 1e organist, waarbij hij coördinerende taken verrichtte. Hij blijft gelukkig orgelspelen. Hans van Haeften werd welkom geheten en vervolgens mocht Crinoline naar voren komen. Aleid bedankte haar voor haar inspanningen voor  liturgie en muziek in de Vredeskerk. Voor 28 jaar vrijwilligerswerk kreeg zij als blijk van erkenning en dankbaarheid namens de kerkenraad en in het bijzonder het college kerkrentmeesters een zilveren insigne opgespeld. De cantorij omringde Crinoline zingend met “Peace be with you”. En daarbij mocht best een traantje weggepinkt worden.

Na de lange zit waren we toe aan koffie met een ruime keus aan door gemeenteleden gebakken lekkers. In de Mattheuszaal werd een film vertoond van mensen die iets vertelden over Crinoline. De kinderen wisten het enorme piratenspringkussen goed te vinden. Al snel klonk er getrommel uit de Johanneszaal, waar de workshop djembé begonnen was. De deuren van de gang en kerkzaal werden haastig gesloten, om het orgelspel van Hans goed tot zijn recht te laten komen. Er was een mooie belangstelling voor beide activiteiten. In de kerkzaal had mevr. Reina Blok, de moeder van Crinoline een heel complete tentoonstelling ingericht van kerkelijke liedboeken door de jaren heen, met daarbij enkele historische boeken en mooie foto’s van een jonge Crinoline die haar kerkmuzikale carrière begon in het zingen van de cantorij van Mijnsheerenland. 

Gezien en Jolie presenteerden weer een heerlijke lunch. Er bleef weinig over!!
Alle vrijwilligers die een bijdrage leverden aan de startzondag: hartelijk dank.

Zo gaan we enthousiast het kerkelijk seizoen in: om er voor elkaar te zijn en om te leren hoe we vanuit ons geloof stappen zetten die verder gaan dan we voorheen durfden doen. We hopen dan ook dat ieder dit seizoen gaat deelnemen aan activiteiten van de Vredeskerk: ook al durfde je dat voorheen niet: wees moedig en doe mee!

Klik hier voor het uitgebreide fotoverslag (met dank aan Gerrit van de Veen)!

 

  • Laatste update op .